Skip to content

Stands

This year you can find the following stands at 2.Dh5:

Meer Informatie

Anti-Gentrification School
Anti-Gentrification School is een school in wording, met een grassroots curriculum gebouwd voor en door culturele werkers, buren, studenten en bewoners om collectief te leren, af te leren en duidelijke tactieken en strategieën te ontwikkelen om ons te verzetten tegen gentrificatie binnen onze gemeenschappen. We hebben allemaal iets te delen en iets te leren. Breng je zorgen, vragen, verhalen en ervaringen mee, zodat we kunnen beginnen met het in kaart brengen van onze medeplichtigheid en verwikkeling in het proces van gentrificatie.

De school komt elke twee weken bijeen op verschillende locaties in de stad, van buurtgemeenschapsruimtes en kunstinitiatieven tot gekraakte gebouwen.

De Anti-Gentrification School is voortgekomen uit Cultural Workers Unite, een grassroots collectief van precaire en onderbetaalde culturele werkers in Rotterdam.

+++

Anti-Gentrification School is a school in process, with a grassroots curriculum built for and by cultural workers, neighbours, students and residents to collectively learn, unlearn and develop clear tactics and strategies to resist gentrification within our communities. We all have something to share and something to learn. Bring your concerns, questions, stories and experiences so we can start mapping our complicity and entanglement in the process of gentrification.

Meeting every two weeks, the school gathers in different locations in the city, from neighbourhood community spaces, art initiatives to squatted buildings.

Anti-Gentrification School emerges from Cultural Workers Unite, a grassroots collective of precarious and underpaid cultural workers in Rotterdam.


antigentrificationschool.noblogs.org

Workers cooperation De Vrije Markt!
Al onze producten zijn afkomstig van vrije bedrijven. En zelf zijn wij ook zo’n bedrijf! De medewerkers bepalen samen wat en hoe(veel) ze produceren en/of distribueren. En wat we met de opbrengst doen. Regelmatig besluiten we dan andere sociale projecten te ondersteunen. En wat er over blijft als winst, wordt eerlijk verdeeld. Bovendien gebeurt dit alles met groot respect voor natuur en klimaat.

De Vrije Markt is geen gewoon bedrijf, en zelfs geen gewoon vrij en democratisch bedrijf. We hebben een missie! En die is: het uitbouwen van een fundamenteel andere economie, in handen van de mensen die het werk doen. Met kernprincipes als vrijheid en gelijkwaardigheid, met respect voor de natuur. Dat doen we door producten te verkopen van bedrijven die al zo opereren. En ook door het verspreiden van ideeën die daarbij passen. Bovendien zijn we sinds 1-8-2021 zelf een vrij bedrijf, in de vorm van een werknemerscoöperatie.

+++

All our products come from free companies. We are also a free company. The workers determine together what and how (much) they produce and/or distribute. They also determine what to do with the proceeds. Regularly we decide to support social projects. Whatever is left as profit is distributed fairly among all the workers. All of this happens while taking ecology very seriously.

The Vrije Markt is no ordinary company. Not even an ordinary free and democratic company. We have a mission! This is building a fundamentally different economy which rests in the hands of those who do the work. With core values like freedom and equality and ecology. We do this by selling products of companies who already operate like this. We also focus specifically on spreading the ideas which fit with this. We are a free company ourselves too taking the shape of a workers cooperation, which we founded in August 2021.

Paperjam
Paper Jam is een collectief dat print voor activisten die proberen de wereld een betere plek te maken: dat wil zeggen dat wij strijden tegen het kapitalistisch globale imperium, seksisme, racisme, witte superioriteit, cis-hetero-patriarchale onderdrukking, uitsluiting van groepen mensen op basis van hun fysieke of mentale capaciteiten en ecocide.

We denken dat we collectief de wereld een prachtige plek kunnen maken. Laten we beginnen met posters verspreiden. We zijn niet non-commercieel, geen NGO, we zijn antikapitalisten! Dat is waarom we flexibel zijn in de gevraagde donaties, dat is waarom je ons op het laatste moment kan bellen om toch nog flyers te hebben tijdens die actie.

+++

Paper Jam is a collective that prints for activists trying to make the world a better place: that is, we fight against the capitalist global empire, sexism, racism, white supremacy, cis-hetero-patriarchal oppression, exclusion of groups of people based on their physical or mental capacities and ecocide.

We believe that collectively we can make the world a beautiful place. Let’s start distributing posters.  We are non-commercial and not an NGO, we are anti-capitalists!  That’s why we are flexible in the requested donations, that’s why you can call us at the last minute to get flyers for a demo

paperjamcollective.nl

Vloerwerk
Vloerwerk is een solidariteitsnetwerk van werkende mensen die elkaar bijstaan bij problemen op het werk. De afgelopen jaren heeft Vloerwerk talloze conflicten gewonnen, en is er naast Amsterdam ook in Utrecht een actieve groep. Kom naar de stand voor meer informatie over onze concrete acties bij werkconflicten, stickers en meer.

vloerwerk.org

ASEED
ASEED Europe (Actie voor Solidariteit, Gelijkheid, Milieu en Diversiteit) is een internationale campagneorganisatie. Wij hechten belang aan het betrekken van jongeren in basisdemocratische activiteiten. ASEED Europe wil de structurele oorzaken van milieuproblemen en sociale onrechtvaardigheid aanpakken.

Wij doen dit door middel van campagnes tegen multinationale ondernemingen en hun nationale en internationale invloedsferen en machtsinstrumenten. Tegelijkertijd promoten wij duurzame alternatieven. Momenteel focust ASEED Europe op de mondiale voedselketen: de achteruitgang van de biodiversiteit in de landbouw en de beschikbaarheid van zaden, genetische manipulatie en toenemende machtspositie van grote internationale agro-/biotechbedrijven. In het recente verleden hebben we ons bezig gehouden met de massale productie en importen van soja, agrobrandstoffen, vleesconsumptie, klimaatverandering en internationale financiële en handelsinstellingen.

+++

ASEED Europe (Action for Solidarity, Equality, Environment, and Diversity Europe) is an international campaigning organisation, giving importance to involving youth in direct democracy activities. ASEED Europe targets the structural causes of environmental destruction and social injustice.

We do this by campaigning on multinational corporations and their national and international influence spheres and control tools. At the same time we promote sustainable alternatives. Currently ASEED Europe focuses on issues related to the global food chain: the decline of biodiversity in agriculture and the availability of seeds, genetic engineering and power concentration by global agro/biotech giants. Our general agriculture campaign goal is to promote food sovereignty. In the recent past we have been campaining on the massive production and imports of soy, climate change and international financial and trade institutions


aseed.net

De Woonopstand
De Woonopstand vertegenwoordigd een landelijke coalitie van woon-actiegroepen. Ook op 2.dh5 festival zullen we een aantal van deze groepen vertegenwoordigen door middel van info, flyers, stickers en shirts!

+++

The Woonopstand is a broad coalition of (residential) struggle movements, action groups and organizations that work together from the bottom up to radically change housing policy. At this 2.dh5 festival we will represent some of these groups by means of info, flyers, stickers and shirts!

woonopstand.nl

Anarchafeminisme Amsterdam
Intersectional, not Liberal
We are anarchists and we believe in intersectionality. We are against all forms of exploitation and oppression including but not limited to those based on class, race, sex, sexuality, gender or ability. Our feminism is trans and sex-worker inclusive. We believe that we can not effectively challenge the patriarchy if we do not also fight to abolish capitalism and the state. At the same time, we are tired of waiting for our own liberation, too often other forms of oppression are seen as an afterthought or as coming secondary to the class struggle. Our spaces, although they are anarchist, are not exempted from structural forms of violence and oppression. As long as we do not have effective structures in places to challenges these forms of violence they will not go away by themselves.

Aims
Our aim is to create a space that encourages education, experimentation and growth, where we can learn from each other and hold one another accountable when necessary.  Speaking of safety while living under capitalism and partrarchy does not make any practical sense. We prefer not to use the term safe spaces, because under capitalism and patriarchy safety is an illusion. Claiming that we can provide such a thing would be performative only and cause disappointment and distrust. This does not mean we should just give up. We are committed to intervening, challenging and preventing abusive and oppressive behaviours in ourselves and in others and to create resilient and strong communities that can deal with conflict without relying on carceral logic. We are committed to doing the hard work and education required to transform our communities to become more inclusive, accessible and fair to marginalised and oppressed groups.

Open Assembly
Our assemblies are open to all people that self identify as FLINTA* and who agree to our aims and principles and have a willingness to participate in the assembly. We always work on the principle of self-identification only, we will never police or question someone’s gender identity. If we have a capacity and a willingness to do so we will organise events in which cis men are invited, but we decided it was important to exclude them from our organisational structure as we believe any movement against patriarchy should be let by those most affected by it.
*Flinta* = Female, Lesbian, Intersex, Non-binary, Trans and agender people

afga.neocities.org

AFA Nederland
AFA Nederland is een netwerk voor en door antifascisten in Nederland en België. We bestrijden fascisme sinds 1992 door middel van demonstraties, propaganda zoals stickers en posters en informatie verstrekken over fascisme in en rondom Nederland.

+++

AFA Nederland is a network for and by anti-fascists in the Netherlands and Belgium. We have been fighting fascism since 1992 through demonstrations, propaganda such as stickers and posters, and providing information about fascism in and around the Netherlands.

afanederland.org
Facebook

Anarchistische Groep Amsterdam (AGA)
De AGA is een groep mensen die samenwerken voor het creëren van oplossingen en alternatieven voor de problemen die zij tegenkomen op het werk, op school of ergens anders in de maatschappij. Uitgangspunt hierbij is het anarchisme. De AGA strijdt voor zelfbestuur en een wereld zonder uitbuiting of onderdrukking waarin geproduceerd wordt naar behoefte en niet voor winst.

De AGA houdt spreekuur en anarchistische bibliotheek in Infokafee Bollox, 1e Schinkelstraat 14-16, iedere zaterdag van 14 uur tot 18 uur

+++

The anarchist group Amsterdam is a working group of the international anarchist network and union the Vrije Bond. We are a group of people that meet every two weeks to organize solidarity, actions, discussions, benefits and exchange ideas, information and gossip. We run a library, open every Saturday (for over 12 years now), where you can read and borrow books and where you meet us if there is something you would like to discuss. This is also where we host many of our discussions, film nights and events. We are a mixed group and many of the events we organize are in English.

Address for the Anarchist Library:
Every Saturday 14:00-18:00
Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam

agamsterdam.org

De Vrije Bond
De Vrije Bond is de anarchistische federatie in Nederland en Vlaanderen. In Nederland is het de grootste en snelst groeiende revolutionaire lidmaatschapsorganisatie. De Vrije Bond draait om zelforganisatie en het versterken van het initiatief van anarchisten en andere medestanders. Dit gebeurt onder andere door middel van de solidariteitskas, het blad Buiten de Orde en door allerlei praktische steun binnen het netwerk van de Vrije Bond. Leden en actieve groepen binnen de Vrije Bond zijn actief op allerlei van thema’s, van arbeid, feminisme en queer strijd, tot antifascisme, no border strijd, milieu en meer.

+++

The Vrije Bond (Free Union) is the anarchist federatie in the Netherlands and Flanders. In the Netherlands it is the fastest growing and largest revolutionary membersorganisation. The Vrije Bond works on a principle of self-organisation and strengthening the initiatives of anarchists and sympathisers. This takes place through the solidarity fund, our quarterly magazine Buiten de Orde, and through many kinds of practical support being organised within its network. Members and active groups within the Vrije Bond are active in many fields of struggle, from labour, feminism and queer struggle, to antifascism, no border struggle, environmentalism and more.

vrijebond.org

Het Comité 21 Maart
Het Comité 21 Maart is opgericht in het verlengde van het besluit van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1966 – zes jaar na het bloedbad in Sharpeville in Apartheid Zuid-Afrika – om 21 maart uit te roepen tot de internationale dag van de strijd tegen racisme en discriminatie.

Samen strijden tegen racisme en discriminatie is het vertrekpunt van het comité, waarbij de jaarlijkse demonstratie op 21 maart de belangrijkste activiteit vormt. Daarnaast organiseert het comité jaarlijks een conferentie met leden en partners om de plannen van het jaar te bespreken en een kinderrechtenfestival. Ook wordt samengewerkt met gelijkgestemde groepen in Europa.

+++

The March 21 Committee was established as a follow-up to the decision of the United Nations General Assembly in 1966 – six years after the Sharpeville massacre in Apartheid South Africa – to declare March 21 the International Day of the Fight against racism and discrimination.

Fighting together against racism and discrimination is the starting point of the committee, with the annual demonstration on March 21 being the main activity. In addition, the committee organizes an annual conference with members and partners to discuss the plans for the year and a children’s rights festival. There is also collaboration with like-minded groups in Europe.

MANIFEST – SAMEN TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE
21maartcomite.nl

Alert Fonds
Alert Fonds is een onafhankelijk fonds dat acties, protesten en andere activistische projecten van jongeren ondersteunt. Alert Fonds wil dat activistische jongeren beter of meer gehoord worden, maar denkt dat alleen jongeren zélf hiervoor kunnen zorgen. Daarom ondersteunt Alert Fonds nationale en internationale acties georganiseerd door jongeren met kleine subsidies. 

+++

Alert is an independent, volunteer-run fund that supports left-wing progressive actions, protests and other projects that are organized by young people. We give regular grants of up to €1500 and fast-track requests up to €250, both in the Netherlands and internationally. Visit alertfund.org for more information, or to submit a request!

alertfonds.nl

De Rode Lap
Wij zijn de De Rode Lap, dé digitale webshop voor al je rode merchandise. Wij bieden in onze webwinkel een podium aan een breed scala aan linkse projecten en organisaties die op een non-profit basis hun boodschap verspreiden via deze website. Non-profit hier wil zeggen: geen cent verdwijnt in eigen zak. 100% van de inkomsten worden geherinvesteerd in het bestellen van nieuwe stickers en kleding, het financieren van linkse evenementen en het inslaan van hapjes en drankjes voor jullie op diezelfde evenementen!

+++

We are De Rode Lap, the digital webshop for all your red merchandise. In our webshop we offer a stage to a wide range of left-wing projects and organizations that spread their message on a non-profit basis via this website. 100% of the revenue is reinvested in ordering new stickers and clothing, financing left-wing events and stocking up on snacks and drinks for you at those same events!

derodelap.nl

Rupture Distro
Boeken zijn een hulpmiddel in de strijd tegen deze samenleving gebaseerd op autoriteit. De boeken die wij verspreiden zijn expliciet bedoeld om aan te zetten tot revolte, om ervaringen en herinneringen van andere rebellen door te geven, om opstandige analyses en discussies aan te moedigen, om verhalen over vrijheid en autonomie te vertellen.

Deze boeken zijn niet een zoveelste product op de markt, maar instrumenten om de breuk met deze samenleving gebaseerd op winst te verdiepen.

Wij willen geen abstracte filosofie die neerkijkt op deze realiteit verspreiden noch saaie deskundigheid zonder passie.

Wij verspreiden dit papier niet met als doel geld of bekendheid – de inkt op dit papier spreekt over het hetzelfde verlangen naar vrijheid dat ook in onze harten brandt.

Boeken kunnen dit vuur voeden. Of een bijl zijn voor de bevroren zee binnen in ons.

+++

Books are a tool in the struggle against this society of authority. The books that we diffuse are explicitly meant to inspire revolt, transmit experiences and memories of other rebels, encourage insurgent analysis and discussions, narrate stories about freedom and autonomy.

These books are not just another commodity on the market, but instruments to deepen the rupture with this society of profit.

We neither want to distribute abstract philosophy looking down on this reality nor boring expertise without passion.

We don’t spread this paper for the sake of money nor fame – the ink on this paper speaks about the same longing for freedom which also burns in our hearts.

Books can nourish this fire. Or be an axe for the frozen sea within us.

Boekcafé Sabotage
Boekcafé Sabotage is een nieuw initiatief, ontstaan uit het verlangen om mensen die genderonderdrukking ervaren te ondersteunen, samen te brengen en om hun kennis te delen. Als anarcho-feministen hopen we een breed publiek uit te dagen om voorbij de mainstream te denken. Tegelijkertijd willen we de diversiteit aan feministische ideeën in anarchistische en autonome milieus vergroten. Wij bieden op 2.Dh5 feministische boeken en zines aan. Enkele onderwerpen waarvoor je bij ons terecht kunt, zijn: gender-gerelateerd geweld, neurodiversiteit, seksualiteit, abolitionisme, dekoloniaal gedachtegoed, veganisme en de strijd door en voor sekswerkers.

+++

Boekcafé Sabotage is a new initiative, born from the desire to support people who experience gender-based oppression, to share their knowledge and to bring them in contact with one other. As anarcho-feminists, we hope to challenge a wide audience to think beyond the mainstream. At the same time, we want to diversify the feminist ideas currently present in anarchist and autonomous milieus. We will be sharing feminist books and zines at the 2.Dh5 festival. At our stand you can find literature on topics such as: gender-based violence, neurodiversity, sexuality, abolitionism, decolonial thought, veganism and the struggle by and for for sex workers.

boekcafesabotage.nl

Abortion Network Amsterdam

We believe abortion should be accessible to everyone, everywhere, as basic healthcare. Our core work is offering direct support to people who wish to arrange their abortion in The Netherlands, and who often don’t have the possibility to terminate their pregnancies in countries where they reside.

anamsterdam.noblogs.org/about-us

Fort van Sjakoo
Boekhandel het Fort van Sjakoo is sinds 1977 gevestigd in het centrum van Amsterdam. Oorspronkelijk in een gekraakt woon-werkpand, op het tracé van een geplande snelweg dwars door de Nieuwmarkt-buurt, en sinds 1988 gelegaliseerd.

Vol enthousiasme wordt het Fort momenteel draaiende gehouden door een collektief van zo’n tien vrijwilligers. Wij zijn er om jou te voorzien van informatie. Van het laatste nieuws tot degelijke achtergrondinformatie en geschiedenis. Een breed scala aan links-politieke en maatschappijkritische onderwerpen vult de winkel. Ook veel aandacht voor buitenlandse uitgaven, muziek en tijdschriften in verschillende talen. Kom eens kijken! Hebben we iets niet dan kunnen we het altijd voor je bestellen.

Wij zijn open op: Maandag t/m Vrijdag van 11 tot 18 uur en Zaterdag van 11 tot 17 uur
Jodenbreestraat 24, 1011 NK Amsterdam

+++

Bookshop “het Fort van Sjakoo” is located in the center of Amsterdam since 1977. The building was squatted as part of a wider protest on the route of a planned highway right through the inner-city Nieuwmarkt neighbourhood, and is legalized since 1988.

The bookshop is run by a collective of 10 volunteers. We are there to provide you with information ranging from the latest news and publications to background info and history. Aside from our wide selection of libertarian, political and sociocritical literature, we also focus on foreign publications, music and magazines. Come and visit us! If you’re looking for something special, we will try to find it for you.

We are open on: Monday to Friday from 11 to 18 hrs and Saturday from 11 to 17 hrs
Jodenbreestraat 24, 1011 NK Amsterdam, The Netherlands

sjakoo.nl

Stop the War on Migrants
Stop the War on Migrants is a campaign against the current EU border and migration policies. It focuses on the way the EU militarises border security, both at its own (external) borders and in third countries, and the arms and security companies, such as Airbus and Thales, lobbying for and profiting from this.

Currently we are mainly working on the international Abolish Frontex campaign. No border security, detention and deportations, but safe routes, good shelter and working on removing the causes that force people to flee.

stopthewaronmigrants.noblogs.org
abolishfrontex.org

Kattenkwaad
Kattenkwaad is an autonomous feminist initiative from the Hague & Rotterdam, initiated by local activists who wish to organise themselves around feminist issues in a horizontal way. We strive for a society free of racism, sexism, transphobia, homophobia or other discriminatory or oppressive behaviour and consider the revealing and rejection of social inequality the first necessary step to achieve change. Therefore we organise different kinds of gatherings and actions, directly or indirectly relating to patriarchal oppression or gender inequality.

kattenkwaad.blackblogs.org

At-a-lanta
Atalanta bestaat sinds 1980. We zijn een kleine anarchistische uitgeverij van eigen(wijze) boeken en muziek. De onderwerpen lopen uiteen van filosofie via economie tot milieuvriendelijke tips voor het dagelijks leven. Feminisme, antiracisme, milieu en veganisme zijn voor ons belangrijkste thema’s. Naast boeken voor volwassenen en kinderen hebben we spelletjes, zoals het Billetjes Bloot Spel en het Groene Voeten Spel!

at-a-lanta.nl
Facebook

Doe-het-Zelf Werkplaats
We are an activist collective running a free-to-use mutual aid bike repair workshop in Rotterdam (all volunteers, all tools and parts free for visitors) and we were interested in having a booth at the festival this year.  We are still planning what we would like to have, but mostly just to meet new people and let people know that we are an available resource.

dhzwerkplaats.blogspot.com

Appelscha
Kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning In Appelscha, aan de rand van het Drents-Friese Wold, bevindt zich een anarchistisch kampeerterrein. Al sinds 1933 is dit de plek waar jaarlijks (mits er geen wereldoorlog of pandemie woedt) anarchisten bijeenkomen voor wat nu de Pinksterlanddagen heet. Het terrein wordt in zelfbeheer onderhouden en gerund door een vereniging van zo’n 80 mensen die verdeeld over 30 wagens een vaste kampeerplek hebben. Op het terrein staat een huisje dat het hele jaar door gehuurd kan worden en er is plek voor tenten en andere kampeermiddelen.

Een belangrijk doel van de camping is het faciliteren van bijeenkomsten en evenementen. Er is een kantine met keuken en grote zaal met podium. Daarmee is het een ideale plek voor discussie-, strategie- of ontspanningsweekenden met je (actie)groep, voor het organiseren van een grotere bijeenkomst en het treffen van gelijkgestemden rond het kampvuur.

Op anarchistischecamping.nl vind je meer informatie. Of spreek ons aan op 2.Dh5!

La Gira Holanda
La Gira Holanda will a have stand with tote bags, fabrics, notebooks, and pens in order to continue to support The Journey for Life of Zapatistas to other territories and geographies across the world. The Zapatistas are doing this journey to share their word and also meeting with other collectives and organizations that also struggle for life.

Instagram

PSS Press
PSS is an independent publisher of printed matter, working with a variety of practitioners across art, poetry and theory. PSS produces original publications as well as reprinted and unarchived texts.

pssss.co
Instagram

Stroomversnellers
Wie zijn Stroomversnellers?
Samen leren de wereld te veranderen
Jij wilt de wereld veranderen en onrecht aanpakken.
Wij zijn er om je daar bij te ondersteunen. Stroomversnellers is een trainerscollectief die progressieve bewegingen ondersteunt in het vergroten van hun impact dm.v. actie-, strategie- en campagnetrainingen, workshops en coaching. Het maakt ons niet uit of je een grote gevestigde organisatie bent of een klein netwerk van enthousiaste gelijkgestemden. We werken met iedereen die een sociale, duurzame en inclusieve samenleving nastreeft.

stroomversnellers.org