2.Dh5: Amsterdam 2011 - Het kapitalisme crasht

Amsterdam 2011 - Het kapitalisme crasht

18 november - 20 november

Economie en politiek lijken steeds vaker en heviger te wankelen onder de voortdurende crises. Het kapitalisme lijkt zelfs zijn langste tijd gehad te hebben. Internationaal gezien probeert het westen zijn positie te behouden door voortgaande economische en ecologische uitbuiting, door de muren aan de grenzen te versterken en door oorlogen en bezettingen. Op binnenlands niveau worden sociale bescherming en collectieve voorzieningen afgebroken. Op het vlak van controle en disciplinering neemt de staat juist een steeds voortvarender rol in: elke stap die je zet wordt geregistreerd, demonstraties worden in elkaar gemept, straffen worden hoger en bevoegdheden van politie en justitie worden in schrikbarend tempo uitgebreid.

Events