2.Dh5: Den Bosch 2008 - Werk, Inkomen en Levensonderhoud

Den Bosch 2008 - Werk, Inkomen en Levensonderhoud

21 november - 23 november

Het vierde weekend van november, van vrijdag 21 tot zondagavond 23 november 2008 zal voor de 4e keer het 2.Dh5-festival gehouden worden. En wel in Den Bosch.

Events

Zelf buttons maken

Buttons zijn een goede manier om mensen op de hoogte te stellen van jou ideeën. Tijdens het 2.Dh5 festival is er doorlopend de mogelijkheid om zelf buttons te maken.

Plenair – introductie

Korte plenaire introductie over 2.Dh5, het thema, de workshops die aan bod komen en uitleg over praktische aangelegenheden

Ga Je Mee Oproer Kraaien?

Loesje, het bekende postermeisje wordt maandag aanstaande 25 jaar. En dat gaan we vieren ook!

Bossche Guerrilla kunst

In september 2008 plaatste Acting Forward het beeld van de Bossche kunstenaar Abel Heijkamp midden op een drukke rotonde in ‘s Hertogenbosch.

Hoe alternatieven te organiseren? (vervolg I)

Een discussie gaat over praktische en concrete invulling van de collectieve alternatieven en de andere over de strategische efficiëntie van deze alternatieven.

Sloop je eigen machine

Bij “sloop je machine” kom je erachter wat er van deze elektronica nog allemaal gemaakt zou kunnen worden.

Bye Bye Navo

Europese veiligheids-architectuur en de mobilisatie tegen de NAVO verjaardag 2009 door Gipfelsoli.

Open source workshop

Wat is open source en hoe kun je dit soort programma's het beste gebruiken.

Terugkoppelen van het zaterdagprogramma

Tijdens deze gezamenlijke bijeenkomst vragen we iedereen de belangrijkste bevindingen uit de verschillende workshops in te brengen.

Propaganda: Bye Bye NAVO actie

Vredesactie over Bye Bye NAVO in april 2009, Bossche jongeren bezetten hun watertoren, ijsberen planten op een rotonde en Crisisvieren op 13 december 2008.

Tactische media

Pod heeft diep nagedacht over de manieren waarop activisten proberen te communiceren met de buitenwereld, en vraag zich vaak af of dat niet beter, mooier en effectiever kan.

Migrantenstrijd

De workshop is bedoeld om te bespreken wat de mogelijkheden, wensen en problemen zijn bij de wisselwerking tussen migrantenstrijd en andere actieterreinen.

Modern syndicalisme

In het Nederlandse poldersysteem vormen de bestaande vakbonden eerder een probleem dan een oplossing.

Queer activism in the Netherlands

We hebben een panel met queer activisten, sommigen uit de 70- en 80-er jaren, een aantal die betrokken waren bij Queeruption, een aantal die nu actief zijn en een queer activist uit Gent.

Het vraagstuk van de ‘geparalyseerde’ arbeidersklasse

De strijd rondom werk en inkomen lijkt in de Nederlandse samenleving al sinds jaren grotendeels stil te liggen. Zelfs in deze roerige tijden van kredietcrisis zijn er weinig tekenen die duiden op een doorbraak in deze stilte.

Afbraak van privacy

Waar leidt dat toe, waar komt dat vandaan & wat doen we er aan?

(Anti-) Kapitalisme voor Beginners

Theoretische studies over het functioneren van de economie zijn lange tijd niet bepaald populair geweest in activistische kringen.

Pitstop

Tijdens deze gezamenlijke afsluiting, die naadloos overloopt in de laatste workshop leggen we de bevindingen van het weekeinde bij elkaar.