Verslag: Strategie naar open en strijdbare alternatieven

(Hieronder een ruw verslag, losse opmerkingen staan onder elkaar)
Korte inleiding: Het gaat om het bespreken van de positieve en negatieve punten van een ‘utopische strategie’ (US) versus een revolutionaire strategie (RS), en dan steeds ingekaderd in wat er in Nederland aan mogelijkheden zijn.

Open source workshop

Opensourcesoftware is niet hetzelfde als freeware. Opensourcesoftware is software waarvan de broncode is gepubliceerd en vrij beschikbaar is voor het publiek, waardoor iedereen het vrij kan kopiëren, aanpassen en her verspreiden zonder kosten aan auteursrechten en toeslagen.

Modern Syndicalisme

In nederland: weinig debat over arbeidersstrijd
2 groeperingen uit buitenland voorstellen
2 groeperingen uit nederland voorstellen groeperingen:

Hoe alternatieven te organiseren? (vervolg I)

Anna Dijkhuis (Landelijke Vereniging Centraal Wonen) en Hugo Klip (Transition Towns - Groningen) stelden zich kort voor. Vervolgens konden de deelnemers aangeven welke vragen zij hadden met betrekking tot het realiseren van alternatieven.

Verslag: Het vraagstuk van de ‘geparalyseerde’ arbeidersklasse

In deze workshop werd een sociologische perspectief op de veranderde samenleving over de afgelopen 50 jaar gepresenteerd. De vraag werd gesteld of en hoe de arbeidersklasse weer te activeren is, rekening houdend met dit wetenschappelijke perspectief.

Verslag: Bye Bye NAVO

De inleiding bestond grotendeels uit een uiteenzetting met powerpoint van de plannen voor de NAVO-verjaardag van 1-5 april komend jaar.