Ga naar de inhoud

Solidariteit - Amsterdam 2024

Verslag: Bye Bye NAVO

De inleiding bestond grotendeels uit een uiteenzetting met powerpoint van de plannen voor de NAVO-verjaardag van 1-5 april komend jaar.

Het werd aangevuld door informatie (daarvan was eerder een speciale workshop) van de belgische Vredesaktie/Bomspotting campagne. Ook werd er meer informatie gegeven over het overige binnenlandse veiligheidsbeleid van de EU en de steeds grotere overlapping met het militaire apparaat.

De Franse kant is Straatsburg, Duitse wordt Baden Baden. In de deelstaat Baden Wurtenberg komt, naar voorbeeld van Beieren, een ‘militantenverbot’ (zwarte kleren is dan al verboden, want uniform).

Ook werd een overzicht gegeven van de belangrijkste groepen die protest en verzet organiseren en hun lokale partners. Bijzonder is dat uit strategiepapieren blijkt dat er steeds meer gemikt wordt op een soort Europese variant van ‘homeland security’ waarbij grenzen tussen civiele en militair en politie vs. militair vervagen. Zie oa. rapport van de future group. Frankrijk gaat zich weer bij de NAVO voegen.

Vertegenwoordiger van Haags Vredesplatform meldt dat een stuk of 15 Nederlandse vredesorganisaties (voornamelijk spectrum van vroegere Platform tegen de Nieuwe Ooorlog) zich hebben aangesloten bij het protocol Van Stuttgart dat ook oproept om te gaan demonstreren in Straatsburg. 16 december is hun volgende bijeenkomst. Onkruit organiseert op 7 december een bijeenkomst.

Op 21 maart is er internationale actie, oa. in Brussel als vervolg op hun Nato Game Over van een jaar eerder.

Belgische groepen gaan bussen organiseren, Nederlandse kunnen zich daarbij aansluiten. Voormalig dissent-achtig gebeuren in Nederland begint met een maandelijks anti militaristische info-cafe vanaf januari in Amsterdam. Ook andere topconferenties (G20, waarschijnlijk aan vastgeplakt maar in London), EU-top, G8, Klimaattop Kopenhagen, kunnen daar aan bod komen.

Zie verder de links voor alle info.

The power point presentation “War starts from Europe”:
http://sicherheitskonferenz.de/Siko2009/anti-nato-2009-en-limit.pdf

NAVO strategie-papier “Towards a grand strategy in an uncertain world”
http://euro-police.noblogs.org/gallery/3874/grand_strategy.pdf

Rapport van de Future Group “Freedom, Security, Privacy – European Home Affairs in an Open World”:
http://euro-police.noblogs.org/gallery/3874/eu-futures-jha-report.pdf

Gipfelsoli’s analyse van het nieuwe NAVO strategie-papier en de voorstellen van de “Future Group” voor de EU:
http://www.gipfelsoli.org/Home/5575.html

Voorstel voor een actiedag rondom de “mondiale veiligheidsarchitectuur”:
http://www.gipfelsoli.org/Home/5628.html

Abonneer Engelse nieuwsbrief van Gipfelsoli:
http://www.gipfelsoli.org/Multilanguage