2.Dh5: Den Haag 2014 - Vroegah

Den Haag 2014 - Vroegah

1 februari - 2 februari

In het weekend van 30 januari t/m 2 februari 2015 wordt de tiende editie van het inmiddels redelijk vermaarde 2.Dh5-festival gehouden. Wederom in Den Haag. Het festival is bedoeld om politieke activisten en wereldversleutelaars de kans te geven om op allerlei niveaus kennis op te doen en te delen over praktijk en theorie. Workshops, lezingen, presentaties, maar ook feest, film en muziek behoren tot de vaste ingrediënten.

Events

2.Dh5 Benefietfeestje

Met Cocktails en René Binamé (Anarcho-punk uit Frankrijk), SickFit (Punk Den Haag), DJ: M punk.

Plenaire opening

Een spetterende opening verzorgd door 2.Dh5's eigen Daan.

Demotech

Doorlopende workshop over DemoUnits, een nieuwe tool om helder, groot en efficiënt wel de boodschap over te brengen naar het publiek. (zaterdag en zondag, buiten, meerdere keren)

Recht en activisme

De vraag die centraal staat is hoe activisme aan kracht kan winnen door gebruik te maken van het recht. Voorbeelden uit het heden en verleden zullen daarbij de revue passeren.

De nostalgie voorbij?

Hoe we leren van vroeger, zonder gevangene van het verleden te worden.

Tax justice and radical politics: how do they rhyme and combine?

The workshop will look at how other groups have campaigned on the issue, in the Philippines, Kenya, Greece and the UK. It hopes to increase our knowledge on how to frame seemingly reformist discourses/demands and use them to achieve a more

Lunch

genieten wordt het weer!

Mobilisatie tegen oorlog (incl NSS)

Zeker, er zijn vredesbewegingen. Maar de meesten zijn oud en het is tijd voor nieuwe – in beginsel buitenparlementaire - initiatieven.

Kan Amazon.com kapot?

Voor linkse en andere onafhankelijke boekhandels is het internetbedrijf echter een groot probleem. De vraag is dan ook of er mogelijkheden zijn om zo'n bedrijf aan te pakken. Kan Amazon.com kapot, of moeten we voortaan leven met dat allesov

Maar laten we het vooral geen fascisme noemen

Is er in de huidige Nederlandse samenleving sprake van (rijzend) fascisme of wordt de term te pas en te onpas gebruikt? Als er sprake is van fascisme, is het dan niet contra-productief om die term te gebruiken bij verzet daartegen?

Organiseren: de eeuwigdurende discussie

(Hoe) moeten we ons organiseren? We kijken naar het grote debat uit 1907; syndicalisme en de Spaanse burgeroorlog; in de jaren '60; bij de kraakbeweging; autonomen in de jaren '80; tot aan de insurrectionalisten van nu.

Steun aan migrantenstrijd – hulpverlening vs activisme?

Een open gesprek over de strijd tegen het migratiebeleid, met de focus op hoe “wij” als “legale” migratieactivisten deze het beste kunnen voeren en migranten in hun strijd kunnen ondersteunen.

Utopia vs Realiteit: lessen van de Spaanse Revolutie

Aan de hand van deze dilemma's van de Spaanse revolutie vragen we wat kunnen we leren over machtsrelaties en alliantievorming binnen links; en hoe je omgaan met de moeilijke keuzes tussen je principes en de praktische noodzaak?

Subversief tekstschrijven

We gaan bespreken hoe we een goede, beledigende, majesteitsschennende en vooral opruiende teksten kunnen maken – om ze vervolgens samen te maken! Wie meedoet, begaat dus in principe een strafbaar feit. Daarom deze, op zichzelf al opruiende

Aanbieding: 90 minuten workshop voor activisten, wat wil jij leren?

Als je nog twee anderen vindt die hetzelfde willen leren in deze workshop, kan je een leerdoel indienen. In overleg met jou gaan we de workshop opzetten. Jij helpt om samen met ons minstens 10 deelnemers voor de workshop te vinden.

Avondeten

Lekkerrrr eten verzorg door hele goeie koks.

Feest: Zapatista 20 jaar!

Thema Zapatista 20 jaar! Met bands, DJs, leuke presentaties, en vertier voor allen. De Skaggerz; Resistant Repertoire (anarchist folk songs); Dances of Resistance (Jeroen); Fred d'Agga (Rebel Cumbia / politiek doch tropisch)

Racisme, strijd van onderop

Workshop met praktische lessen uit heden en verleden om racisme van onderop te bestrijden, door Fatima Faid van de Haagse Stadspartij.

Radicaal Syndicalisme

Wat is de positie van radicale activisten ten opzichte van arbeidsstrijd? Bestaat er ruimte binnen of naast de vakbonden voor radicalere ideeën en acties. Wat zijn de mogelijkheden en wat willen we bereiken

Geschiedenis van de mediakritiek

In deze workshop worden de voor- en nadelen van diverse tactieken kritisch besproken aan de hand van soms smeuïge anekdotes.

Lunch

Lekkerrrre lunch verzorg door [laten we nog weten]

SWOT-analyse als link tussen verleden, heden en toekomst

Met SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) analyse kijken naar het verleden en het heden om prioriteiten en concrete doelstellingen te formuleren: strategisch, tactisch en operationeel.

Blockupy 2014

De workshop zal praktische informatie geven over de voorbereidingen van de acties tegen de Europese Centrale Bank (ECB), en ter discussie stellen hoe daar het best aan deelgenomen kan worden.

Werklozen hangen op de bank

Dagelijkse overlevingsstrijd (die al gauw ' fraude' wordt genoemd) maar ook individueel en zelfs gezamenlijk verzet. Met elkaar snuffelen we aan deze geschiedenis en halen er inspiratie uit. In ieder geval meer kennis van de sociale geschi

Ups en downs in de strijd tegen dwangarbeid

Tegenmacht opbouwen door zelforganisatie van onderop. Hoe pakt Doorbraak die strijd aan? Welke strategie wordt er gevolgd? Welke stappen worden gezet en welke actievormen worden gekozen? Waarom wordt er zoveel tijd gestopt in individuele ge

Stand van zaken economische crisis en verzet

Wat is nu de werkelijkheid en vooral: wat moeten we daar mee aan? Na een inleidende aftasting van de recente economische ontwikkelingen volgt een debat over een serie actuele kritische positioneringen van 'links'.

Recht op de Stad

Met verschillende campagnes uit onder anderen Den Haag bespreken we de ervaringen en mogelijkheden van het organiseren van bewoners en eigen initiatieven te realiseren.

Plenaire afsluiting

Afsluiting van het festival, met korte verslagen van de workshops, ruimte voor discussie en evaluatie.

Avondeten

Lekkerrrr eten verzorgd door [laten we nog weten]