Ga naar de inhoud

Vroegah - Den Haag 2014

Organiseren: de eeuwigdurende discussie

Location Buurthuis SamSam

Van Mierisstraat 226
Den Haag

(Hoe) moeten we ons organiseren? We kijken naar het grote debat uit 1907; syndicalisme en de Spaanse burgeroorlog; in de jaren '60; bij de kraakbeweging; autonomen in de jaren '80; tot aan de insurrectionalisten van nu.

Sinds mensen zijn gaan beseffen dat ze zich kunnen verzetten en dat ze de wereld om hen heen niet hoeven te accepteren zoals die hen opgedrongen wordt, bespreken ze ook de verschillende opties om dat verzet zo effectief mogelijk te doen.

Een van de centrale kwesties, door de eeuwen heen (of in ieder geval de afgelopen eeuw) was: (hoe) moeten we ons organiseren? Welke structuren zijn er nodig om de machtige krachten die de status quo verdedigen daadwerkelijk tegenwicht te bieden? En wat is de prijs van bepaalde structuren, die bijvoorbeeld kwetsbaar kunnen maken voor repressie, het pad openen naar coöptatie, of onnodige hiërarchie met zich meebrengen?

Wie de geschiedenis van sociale en politieke bewegingen bekijkt, ziet al snel dat deze discussie steeds weer opduikt. Bepaalde patstellingen blijken telkens weer in de radicale linkse bewegingen op te duiken, en lijken dan ook onoplosbaar te zijn. Bij de befaamde internationale anarchistische conferentie in Amsterdam in 1907, was het centrale thema bijvoorbeeld of er een internationale organisatie moest komen of niet. Emma Goldman schreef er een prachtig verslag over in haar tijdschrift Mother Earth.

De workshop zal voor de helft bestaan uit een beschrijving van debatten over organiseren in de anarchistische beweging, tot nu toe. Met de bijbehorende teksten en boekwerken. Vanaf het debat uit 1907, via discussie over syndicalisme en de Spaanse burgeroorlog, in de jaren '60, bij de kraakbeweging en autonomen in de jaren '80 tot aan de insurrectionalisten van nu. In de tweede helft van de workshop kan de discussie losbarsten...

Spreker

  • Kees Stad

    Publicist, activist en andersglobalist Globalinfo.nl