Verslag: Racisme, strijd van onderop door Fatima Faid

De workshop begon met een introductierondje waarin alle deelnemers zichzelf voorstelden. Fatima opende de workshop door te stellen dat haar insteek niet was "om als spreker te vertellen hoe het in elkaar zit" maar juist om het er gezamenlijk over te hebben hoe we racisme kunnen bestrijden en misschien gezamenlijk een antiracisme netwerk op te zetten. In dit kader ging er een lijst rond waarop mensen hun e-mailadres konden achterlaten.

Verslag: Plenaire (eind) evaluatie

Hoofdduscussie gaat over de vraag dat dit buurthuis in de Schilderswijk staat, maar dat de buurt er te weinig bij betrokken is. Zou men in dit gebouw verder gaan dan zouden er Haagse onderwerpen moeten komen, die tot allianties met de buren leiden. Volgens Fatima kunnen deze bijeenkomsten aantrekkelijker worden gemaakt als de problemen worden besproken waarmee de bewoners zelf te kampen hebben, bijvoorbeeld racisme of feminisme. Die thema’s ontbraken nu en het programma was bijzonder onaantrekkelijk voor allochtonen (omdat vroegah zich op de geografische plaats Nederland/Europa afspeelt en niet in ieders land van herkomst? j.b..).  

Verslag: De nostalgie voorbij? door Peter Storm, anarcho-blogger

Aankondiging

Heel vaak zijn generaals en strategen bezig zijn met het voorbereiden, niet van de komende maar feitelijk nog van de vorige oorlog. Datzelfde zien we ook in de sociale strijd.

Trotskisten zijn feitelijk bezig met de voorbereiding van Oktober 1917.

Klassieke anarchosyndicalisten zijn bezig met de voorbereiding van Barcelona 1936-37.

Heeft dit overdoen van historische gebeurtenissen een rationele, positieve kern, kunnen we die overbrengen naar de dag van vandaag? Hoe voorkom je tegelijk dat je erin vast blijft zitten, hoe bouw je oog voor de grote verschillen in? Hoe voorkom je tegelijk dat je bij elke opstandsgolf het wiel helemaal opnieuw moet uitvinden (anders gezegd: wat is de zin van generalisatie, van theorievorming over sociale strijd)?  Kunnen we spreken van een leerproces dat ons op de lange termijn ook echt verder brengt, hoe werkt dat dan,. waar wordt dat zichtbaar?  Dit alles licht Peter Storm, anarcho-blogger, toe aan de hand van, jawel, historische voorbeelden.    

Verslag: Workshop Recht en activisme

Aankondiging

De vraag die centraal staat is hoe activisme aan kracht kan winnen door gebruik te maken van het recht. Dat die mogelijkheden er zijn staat vast.

Ter voorbereiding is dit artikel Activisme en Recht geschreven, dat bespreekt hoe activisten hun voordeel kunnen doen met een proactief gebruik van het recht. Voorbeelden uit het heden en verleden zullen daarbij de revue passeren. Daarnaast is in deze bijdrage plaats voor enkele kritische kanttekeningen bij het gebruik van rechtsinstrumenten om campagnedoelen dichterbij te brengen.

Verslag: Workshop praktisch nut archiveren

Aankondiging

In het verleden ontstonden er in de actiebeweging groepen die zich leken te richten op het archiveren van informatie. Zij droegen en dragen namen als AMOK (Anti Militaristisch Onderzoeks Kollektief), LAKA, (Landelijk Anti Kernenergie Archief), Buro Jansen & Janssen (Onderzoek naar politie en inlichtingendiensten) en andere meer of minder illustere namen. Er was zelfs een waar archievenoverleg en er werd een soort bibliotheek programma onder DOS ontwikkeld. Met de komst van het internet lijken deze 'papieren groepen' (zij stonden bekend om hun knipselarchieven van kranten en tijdschriften) steeds minder van belang. Per slot van rekening lijkt alles te vinden op het 'World Wide Web' of het 'internet'. Is dat echter zo, is het internet de houder van Big Data, of hebben die verstofde groepen een waarde die minder zichtbaar is dan de smartphone en de ipad doen geloven? Bij informatie en actievoeren wordt gezocht naar de waarde van informatie, onderzoek, analyse en de verbinding tussen verleden, heden en toekomst.

Verslag: Stand van zaken economische crisis en verzet

We horen nu voor het zesde opeenvolgende jaar dat de crisis 'overwonnen' is en dat er binnenkort weer opgelucht adem gehaald kan worden en tijden van riante groei zullen aanbreken. Dat zijn dan altijd mainstream economen en politici die dat verklaren. Daar staat een hoop scepsis tegenover, en ook onderbouwde meningen dat we nog steeds gevaarlijk onstabiel bezig zijn, schulden nooit meer terug te betalen zijn, en de volgende crisis zo weer toe kan slaan.

Wat is nu de werkelijkheid en vooral: wat moeten we daar mee aan? Na een inleidende aftasting van de recente economische ontwikkelingen (door Alex Beunder, mbv input van Angela Wigger die elders in Europa verplichtingen heeft, beide economen) volgt een debat over een serie actuele kritische positioneringen van 'links'. Zo was er in december een poging om de Europtop in Brussel massaal te blokkeren, gaat Blockupy weer richting Europese Centrale Bank in Frankfurt optrekken. Ook heeft de Euromemorandum-groep een uitgebreid manifest opgesteld en is er een boek en verklaring voor "een egalitair europa" verschenen.

De verschillende initiatieven worden belicht en besproken. Mmv. Kris Scholl (Univ. Louvain-La-Neuve) en Willem Bos (Ander Europa).

Verslag Self-Organizing a Cultural Common: Radical collective approaches to art and publishing

door Casco – Office for Art, Design and Theory in Utrecht.

Taal: Engels

Vier sprekers gaan na in hoeverre collectieve artistieke samenwerkingsverbanden een voorbeeld of afspiegeling kunnen zijn voor maatschappijverandering door zelforganisatie met de omgeving. Hierbij kan worden uitgegaan van traditionele culturen met een oorspronkelijk collectieve oorsprong als van collectieve samenwerkingsverbanden van kunstenaars. Kunnen deze commons nog werken als een voorafspiegeling van de toekomst? Er bestaan in ieder geval tradities die dit bevestigen.