Ga naar de inhoud

Solidariteit - Amsterdam 2024

Verslag: Organiseren: de eeuwigdurende discussie door Kees, globalinfo.nl

Overzicht van het debat: organiseren ja of nee? binnen de anarchistische en niet-étatische syndicalistische beweging. Citaten.

1. Emma Goldman, Verslag van de Internationale anarchistische en antimilitaristische conferentie in Amsterdam van 1907 in Mother Earth.
Dunois: kritiseert de positie van de hoofdpersoon van Ibsen, De vijand van het volk die iedere vorm van organisatie afwijst. Anarchisme en organisatie zijn niet tegenstrijdig, integendeel: zonder organisatie geen anarchisme.
Hijman Croiset: Het egoïsme is de grondslag van de sociale strijd, dus het individuele karakter is van belang. Een organisatie die geen rekening houdt met alle individuele belangen is autoritair en verwerpelijk. {Kees: dit doet denken aan Stirmer, die in die tijd populair is].
Goldman zelf: Organisatie kan ook zonder staat, omdat zij gebaseerd is op vrijheid. Amendeert Dunois
Christaan Cornelissen: Sterk voorstander van organisatie, er moeten grenzen worden gesteld aan het individualisme.
Resolutie van het congres: Individuele actie zal niet gaan zonder collectieve actie en collectieve actie zal niet gaan zonder respect voor de individuen.

2. Christiaan Cornelissen, Op weg naar een nieuwe maatschappij. Zeer gedetailleerse omschrijving van de organisatie van de toekomstige maatschappij met een uitgebreid sociaal program. Hierin wordt aangegeven wat verdwijnen moet en wat in het belang van de arbeidersklasse behouden kan blijven (dus ook kleine boerderijen als individueel bezit). De klassenstrijd van het proletariaat moet leiden tot zelfontwikkeling van het menserlijk geslacht.

3. Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Geschiedenis van het Socialisme (deel III). Het individualisme in de arbeidersbeweging stelt zich tegenover de staat, niet tegenover het libertaire communisme.

Er ontstaan nieuwe ontwikkelingen door de ontwikkelingen van de SDAP, die echter in Zwolle wordt opgericht, omdat in Amsterdam de niet-autoritaire arbeidersklasse overheerst. (Dennis Bos in 2012). De Russische revolutie, ontstaan van de communistische arbeidersbonden.
Anarchistische alternatieven: Pogingen van Berkman en Goldman om samen te werken met Lenin stranden na Kronstadt. Nestor Makhno biedt zich na zijn overwinning in de Oekraïne aan bij de Sovjetunie, maar zijn top wordt geliquideerd. Als redactie daarop het radencommunisme van Herman Gorter en Anton Pannekoek.
Als reactie van repressie van de anarchisten in de VS na de Eerste Wereldoorlog wordt de IWW opgericht.
In Nederland leidt de Spaanse Burgeroorlog tot een splijtzwam door inhoudelijke beginselen:
Enerzijds: solidariteit met anarchistische kameraden en noodhulp
Anderzijds: antimilitarisme en afwijzing van elke vorm van militair geweld.

4. Diego Abad de Santillan, De economische organisatie van de revolutie, verschenen januari 1936, een zeer gedetailleerde organisatiebeschrijving, die nu de alternatieve economie in Argentinië inspireert.

5. Anton Constandse, Grondsl;agen van het anarchisme (1938).
Afwijzing van partij, groep of leider. Maar wel samenwerken met andere partijen in de bestaande maatschappij om doelstellingen te bereiken, je bent geen meerderheid. Ook samenwerken met staatsapparaten (daarmee is hij de “Nederlandse Chomsky”). Hij gaart akkoord met ‘herverdeling van geld” door gemeenten. Hij raadt aan in gevallen om mee te doen, omdat men soms meer zou verliezen door niet mee te doen.

4. Fieke van der Burg: de Mokergroep, De groep richt zich op een andere manier van leven. Is zeer individualistisch en is ook radicaal tegen anarchosyndicalisme. Voert propaganda tegen elke vakbeweging. Volgens haar een stroming van één generatie. Oudere Mokers kregen geen aanhang bij de jongeren.
[N.B.: Zie ook Ger Harmsen, Blauwe en rode jeugd. Op latere leeftijd waren er wel degelijk aangesloten bij anarchistische organisaties als de Federatie van Vrije Socialisten. J.B.]

5 Kritiek op de autonomen. (Utrecht 1996?), bewerking van een serie opstellen van een Duitse groep fels, zie http://afa.home.xs4all.nl/fels/fels.html
Reactie op autononen als insurrectionalisten:.
Reden dat ook [in deze brochure] een principiële discussie totaal is vervaagd komt door de postmodernistische kritiek op het ‘grote verhaal’.  Het festival Global Uprisings geeft geen organisatie-informatie. Ook worden minder lange boeken gelezen door de fragmentatie van de informatie door het internet.
Postautonome groep, Interventionistische Linke die door actie wil verenigen.

V: Wat is dit van alles de conclusie:
A: Dat de discussie over organisatie en individuele vrijheid nooit verandert. Het vormen van een organisatie is altijd noodzakelijk, maar je moet voorkomen dat er hiërarchie ontstaat en dat de organisatie de omgeving niet afstoot maar open is.

Mededelingen zaal: Er bestaan organisaties die internationale contacten zoeken voor nieuwe verkenningen. In hoeverre is de syndicalistische organisatie van de AIT Unifying? De Franse anarchistische Federatie zoekt aansluiting bij de Sextas, internationale contactorganisaties rond de Zapatistas, die we als een vorm van een traditionele anarchistische samenleving kunnen beschouwen en nu 20 jaar bestaan. De pogingen tot research op dit punt van internationales als de IFA en de AIT kunnen tot nieuwe perspectieven leiden. . .

.