2.Dh5: Utrecht Januari 2006

Utrecht Januari 2006

27 januari - 29 januari

Events

Politiek café ALARM

Wat zijn de geheimen achter een geslaagde actie? Welke functie vervullen heiligen en kerkelijke rituelen? Hoe demonstreert een boom?

Multimedia: Radicale geschiedenis vastleggen

Kan de geschiedenis van politieke strijd vastgelegd worden op een manier dat er een goed beeld van wat er zich afspeelt gegeven wordt

Lokaal radicaal

Wat is de succesformule voor het bestaan van lokale politieke groepen?

Radio maken

radio maken: hoe interview je mensen en hoe maak je een reportage

Zeefdrukken

Maak je eigen benefietshirt voor de Zapatistas!

Activisten en conflicten

Het gaat er niet om hoe we conflicten weg kunnen krijgen, maar juist om HOE we met die conflicten omgaan.

Zapatistas

Hoe geef je vorm aan solidariteit

CloLoNel; Clowns Army Workshop

Inleiding over de oorsprong van de clown, geschiedenis, ideeën, beelden van akties en training

Nieuwe confronterende actievormen

In Nederland zijn twee nieuwe actievormen zich aan het ontwikkelen: de SEALS en het CloLoNeL. Een discussie

Filmavond The Take

over fabrieken in Argentinie die door de arbeiders zijn bezet en in zelfbeheer zijn genomen