Festival 2DH5 begonnen

Peter Barton
28.01.2006 15:40

In Utrecht is gisteren het Festival 2DH5 begonnen, en vandaag waren de eerste workshops van dit festival.

Verslag: Basisgroepen en hun mogelijkheden tot veranderingen van het kapitalisme

(Zaterdagmiddag, pls 20 aanwezigen)
(Door Rob Groenhuizen, politicoloog)
Eerst wanneer een samenleving in de laatste dagen van zijn bestaan is gekomen, kunnen mensen ontdekken wat de belangrijkste kenmerken ervan zijn. In de periodes ervoor bouwen mensen op of proberen zij verbeteringen aan te brengen en dan zijn zij blind voor het proces dat zich aan het afspelen is.

Verslag: Een ander NSF is mogelijk

Zondag 29 januari 10-12.00 Moira, Utrecht, in het kader van het 2.Dh5-festival
Er nemen zo'n 20 mensen aan de workshop deel

De organisatie van de workshop was in handen van leden van het Nijmeegs platform

Verslag: Humor, het nieuwe actiewapen

Peter Barton, 28.01.2006
 
De tweede helft van de zaterdagmiddag stond in eetcafé De Baas volledig in het teken van de humor. De actiegroep Rebel Clown Army zond een delegatie van drie clowns naar Utrecht om te vertellen hoe clowns actie voeren.

Verslag: Workshop ‘Media en zichtbaarheid’

(Zaterdag 28 januari, plms 40 aanwezigen)
 
Deze workshop gaat in op de vraag of en in hoeverre campagnes van groepen die de bestaande orde willen veranderen aanslaan in de buitenwereld.

Verslag: Workshop Moderne arbeidsstrijd en het opbouwen van tegenmacht

(zaterdag 28 januari, 16-18 uur in Moira)
Door Michel

De bijeenkomst over vakbonden werd bijgewoond door een vijftiental mensen in een koude en veel te grote zaal (de Moira). Bovendien was de workshop enigszins ongestructureerd, omdat de voorzitter onvoldoende ingreep om de discussie in het gareel te houden.

Verslag: Workshop radio maken

Zaterdagmiddag deden verschillende vrije radiozenders live verslag van het 2.Dh5-festival vanuit de mediawerkplaats Puscii. Tegelijkertijd vond hier een workshop plaats over hoe je zelf aan de slag kan met radio.

Verslag: Workshop ‘Zapatistas’

(Zaterdag 28 januari; plms 25 aanwezigen)
 
Ruim 12 jaar geleden nam een beweging van inheemse boeren (de Zapatistas) een deel van de Mexicaanse staat Chiapas in zelfbeheer. De beweging heeft over de hele wereld inspiratie gegeven. In juni 2005 brachten de Zapatistas de 'Zesde Verklaring van Lacadona' uit en lanceerden een 'anti-verkiezingscampagne'.