Ga naar de inhoud

Solidariteit - Amsterdam 2024

Verslag: Workshop Moderne arbeidsstrijd en het opbouwen van tegenmacht

(zaterdag 28 januari, 16-18 uur in Moira)
Door Michel

De bijeenkomst over vakbonden werd bijgewoond door een vijftiental mensen in een koude en veel te grote zaal (de Moira). Bovendien was de workshop enigszins ongestructureerd, omdat de voorzitter onvoldoende ingreep om de discussie in het gareel te houden.

 

Desondanks was de bijeenkomst heel nuttig. Mensen met zeer diverse strategieën op het gebied van arbeid en “arbeidsstrijd” gaven in de discussie onbedoeld een compleet overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende strategieën.

Rutger Groot Wassink van de FNV gaf aan sympathie te hebben voor de radicale projecten van Flexmens en de Anarchistische Groep Amsterdam, maar verdedigde zijn eigen keuze: radicale standpunten en nieuwe organisatievormen binnen de vakbond ondersteunen. Verder werd uitleg gegeven over de Vrije Bond, die weliswaar een syndicalistische geschiedenis heeft, maar tegenwoordig vooral financiële ondersteuning biedt aan anarchistische projecten via de solidariteitskas en verder bekend is als uitgever van het blad Buiten de Orde.

Overigens was er onder de libertairen onderling nog discussie over het gebruik van traditioneel radicale parafernalia als het woord “anarchistisch”: ze scheppen enerzijds duidelijkheid over je ideeën, maar kunnen aan de andere kant ook juist verhinderen dat mensen “van buiten” moeite doen om je te begrijpen. Kortom: de bijeenkomst was een vruchtbare botsing van ideeën die op zijn minst tot nadenken stemde.