Ga naar de inhoud

Solidariteit - Amsterdam 2024

Verslag: Workshop Subversieve teksten schrijven + enige resultaten

De wet als wapen om het vrije woord in te perken als dat nodig is.

Majesteitsschennis

 • Zaak Ferdinand Domela Nieuwenhuis [ Zie de editie van Dennis Bos over Koning Gorilla etc.]
 • De rookbom van 1966 tijdens het huwelijk van Beatrix en Claus liep uiit op een boete – wegens overtreding van de vuurwerkwet.

Belediging van een bevriend staatshoofd.

 • April 1940, inval in het huis en archief van Menno ter Braak wegens belediging van een bevriend staatshoofd na de publicatie van een pamflet van Ernst Rauschnings Gespräche mit Hitler,
 • 1965-1968: arrestaties van demonstranten bij Vietnamdemonstraties voor de leuzen Johnson Moordenaar, daarna Johnson Molenaar, daarna Molenaars’Kindermeel. Geëiundigd na massale sandwichtdemonstraties met de leuze ‘Johnson oorlogsmisdadiger krachtens de wetten van Neurenberg en Tokio’, waarvan het eerste proces met vrijspraak eindigde.

Belediging van particulieren

Godslastering

 • Abraham de Swaan in Propria Cures beboet
 • Reve’s gedicht “God is een ezel” niet meer
 • Nu ingetrokken. Maar wordt ‘belediging van een godsdienstige overtuiging”

Opruiing (Revolutiewet van 1920)

 • Zaak Joke Kaviaar

Haat zaaien

 • Wilders vrijgesproken omdat hij kamerlid is
 • Nekschot geseponeerd, omdat hij cartoonist en satyricus is. Maar je staat politiek dan wel minder sterk

 

Hoe moet je deze regels trotseren?

Als je iets subversies wil zeggen,benoem dan bewust de gangsters van staat en kapitaal als gangsters die ons bestelen en moorden en roep op tot daden van verzet. Maar het kan zijn dat je subversief bent als je de feiten zelf benoemt en als misdadig of illegaal repressief aan de kaak stelt.

Je kunt ook stellen dat de wet niet deugt en roep mensen op zich bij dit protest aan te sluiten en hetzelfde te zeggen. Gebeurt dit massaal dan kan het zijn dat men zich terug trekt omdat het belachelijk wordt de wet toe te passen.

Opmerkingen en kanttekeningen
In totalitaire staten, waar de wet verbiedt alles te schrijven komt men gauw tot dubbelzinnigheden en toespelingen die als zodanig als protest kunnen dienen en kunnen mobiliseren.
Sommige wettelijke bepalingen zijn zeer oud en oorspronkelijk voor andere doeleinden gebruikt:

 • bepalingen tegen gezichtsbedekking zijn oorspronkelijk bedoeld als verbod voor maskers op carnaval
 • het uniformverbod tegen de WA en de NSB wordt nu toegepast tegen groepen die gelijke kleding dragen, zoals Antifa.

Enkele Resultaten

Op 24 en 25 maart vindt in Den Haag een conferentie plaats van de georganiseerde wereldwijde criminaliteit. Het hoofd van deze mafia, Barack Obama, zal aanwezig zijn, evenals rayonhoofden van afdelingen van dit criminele netwerk in Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en anderen.

Voor deze criminele samenkomst levert de plaatselijke leiding van de Nederlandse tak van het misdaadsyndicaat, onder leiding van Mark Rutte, de facilitaire dienstverlening. Zeker 17.0090 zwaarbewapende gangsters, via afpersing betaald door de bevolking van Nederland, zijn aanwezig om de veiligheid van de mafiabijeenkomst te garanderen.

De conferentie brengt mafiosi bijeen die door bezit en potentieel gebruik van kernwapens ons aller levens en welzijn in zeer acuut gevaar brengen. Dat alleen al rechtvaardigt het dwarsbomen van deze samenkomst en het doe mislukken van de bijbehorende veiligheidsmaatregelen, met alle daartoe geschikte middelen, zowel wettig als onwettig. De samenkomst dient te worden verhinderd en daadwerkelijk gestopt. De aanwezige criminelen, Barack Obama en al die anderen, dient hun gezamenlijke activiteit onmogelijk te worden gemaakt.
Daarom roepen wij een ieder op om naar Den Haag te komen op 24 en 35 maart, toegangswegen naar het conferentieoord te blokkeren het conferentiecentrum binnen te dringen, landingsbanen van Schiphol waar deelnemers aan de conferentie landen te blokkeren, evenals de toegangswegen van vliegveld naar de conferentie.

Dus:
Allemaal naar Den Haag op 24 en 25 maart!
Stop de top, doek die mafia op
Doe meer- saboteer!

Erfgenamen van Bakoenin

 

58 Brandbommen.

Op het 2DH5 festival deden wij, het dichterlijk opruiend duo, mee aan de workshop “Subversief tekstschrijven”. Hier onder het resultaat. Lever je bijdrage en maak je zelf ook schuldig aan opruiing.

Er waren eens 58 wereldleiders
Die komen 24&25 maart naar Den Haag
Grote jongens in dure pakken
Proberen snode plannen mooi te verpakken
Over nucleaire “veiligheid” willen zij praten
Terwijl hun zakken uitpuilen van de bommen en granaten
Gewapend met leugens trekken zij ten strijde
Toen kwam het autonome zwarte blok het feestje wat verblijden
Politie, leger en 5 veiligheidszones ten spijt
Een zwart-rode tank die zo naar binnen rijdt
Luikje open, mondje dicht
Daar gaat de eerste brandbom naar een leider zijn gezicht
Dit hele circus hadden zij niet zo bedacht
Wat zij snel zagen vervliegen was hun mondiale macht
58 wereldleiders kwamen hier opdagen
Poetin kreeg als eerst een bom vanwege het homojagen
57 wereldleiders zitten er nu nog
Oh yeah, daar ging Obama, lekker branden toch?!
56 wereldleiders zaten nog bijeen
Merkel brandde af van top tot teen
55 wereldleiders zaten daar te liegen
Cameron voelde al aankomen dat hij in brand zou vliegen
54 wereldleiders probeerde de opstand te sussen
Ook president Hollande was de Sjaak en dus niet meer te blussen
53 wereldleiders probeerden de wereld te naaien
Di Rupo deed ook mee aan het spel en stond in lichterlaaie
52 wereldleiders zijn er nu nog over
Aan jouw de taak om aan te vullen hoe je ze in de brand tover
Maak je medeplichtig aan opruiing in de ogen van politie
Dan staan we uiteindelijk sterker tegen over de justitie
De laatste hebben we nog wel gedaan om niet met een open einde af te sluiten
Ok het was gewoon heel leuk om het woord vierendelen te gebruiken.
1 wereldleider zat daar nog huilend op zijn stoel
Zien hem nou een beven met zijn bange smoel
Mark Rutte werd gemist door een autonome schele
Toen was de benzine op, hem moesten we vierendelen.
20.000 agenten en legermensen
Wie zou jij een brandbom wensen?
(vul de 51 missende wereldleiders in met hoe ze om gaan komen
En wellicht word u rijkelijk beloond als in uw stoutste dromen!)
Gegroet uw dichterlijk opruiend duo.