Ga naar de inhoud

Solidariteit - Amsterdam 2024

Verslag: Mobilsatie voor Blockupy 2014

Aankondiging

Sinds twee jaar organiseert de Blockupy Coalitie in Frankfurt acties tegen de Europese Centrale Bank (ECB). Deze acties bieden een interessante mogelijkheid om directe actie te combineren met gedegen inhoudelijke kritiek op de kapitalistische ordening waar de ECB een voorname rol in speelt.

Op een omvangrijke conferentie in november 2013 werd besloten dat in het najaar van 2014, als de ECB verhuist naar haar nieuwe wolkenkrabber, blokkade-acties georganiseerd zullen worden. Vanuit Nederland willen we helpen mobiliseren en daar met zoveel mogelijk mensen aan deelnemen.

De workshop zal praktische informatie geven over de voorbereidingen van de acties, en ter discussie stellen hoe daar het best aan deelgenomen kan worden.

Verslag 1

Sinds 2012 organiseert een zeer brede coalitie onder de naam Blockupy in Frankfurt am Main directe acties tegen onder meer de Europese Centrale Bank. Deze acties bieden een interessante mogelijkheid om directe acties te koppelen aan gedegen inhoudelijke kritiek op de kapitalistische samenleving waar de ECB een zeer belangrijke rol in speelt. In 2013 waren de Blockupy acties wat betreft de onderwerpen enorm breed. Zo waren er uiteraard protesten tegen de Troika (ECB, EU en IMF) en de enorme bezuinigingen en verdergaande privatiseringseisen. Maar ook protesten tegen de deportaties die plaats vinden vanaf het grote Frankfurter Airport. Aandacht was er voor landgrabbing, het hedendaagse consumentisme, vakbondsstrijd en tegen speculatie met voedsel. Ofwel alle aspecten die een kapitalistische wereld in stand houdt of wat rechtstreeks voort vloeit uit de vrije markt ideologie kwam in Frankfurt in de mei dagen van 2013 aan de orde. Meer dan genoeg reden om tijdens 2dh5 daar aandacht aan te besteden. Na een korte historische benadering, aan de hand van filmmateriaal en een toelichting op de eerste actie plannen van 2014 en het nieuwe ECB gebouw,  was er gelegenheid om actief mee te denken hoe in Nederland Blockupy voorbereidt kan worden. Vanuit het publiek kwamen er veel ideeën en suggesties. Allereerst was er wel enige instemming om op 17 mei 2014 deel te nemen aan de voorgestelde decentrale actie dag. Vanuit het Blockupy comitee was het idee gelanceerd om in mei 2014 decentrale acties te houden en de blokkade te organiseren in het najaar als het nieuwe ECB gebouw geopend zal worden. Het organiseren van een decentrale blokkade actie bij bijvoorbeeld The Appel Store (consumentisme),  of bij de Rabobank in Utrecht als oefening van de ECB blokkade of bij Randstad vestiging (heeft namelijk in Frankfurt het hoofdkantoor) tegen verdere flexibilisering, zou een inspirerende werking kunnen hebben. Op deze wijze kunnen wij al mensen informeren over hetgeen in de herfst te wachten staat. Naast het vormgeven van acties willen sommige ook op de hoogte blijven van de Blockupy acties door middel van een Nederlandse web-site met achtergrond artikelen. Om veel mensen op de been te krijgen is het organiseren van een informatie tour altijd wel succesvol en zeker als er een aanbod ligt dat mensen met een bus kunnen reizen naar Frankfurt.

Afijn er waren genoeg ideeën welke binnenkort verder uitgewerkt zullen worden.. Veel mensen hebben hun e-mail op een lijst gezet en zij worden van de verdere ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Het is de bedoeling dat er nog zowiezo informatie avonden komen tijdens de Boekenmarkt (april 2014) in Gent en tijdens de Anarchistische Bijeenkomst in Appelscha (juni 2014).

In de Nederlandse Blokcupy groep zitten mensen van Kritische Studenten Utrecht, Vrije Bond werkgroep Blockupy en CREA. Voor meer informatie kan men mailen naar; blockupy-frankfurt-nl-mobilisatie of check de web-site; http://www.blockupy-frankfurt.org

Veslag 2

Aan de hand van films doet Kees verslag van de blockuppy’s van 2012 en 2013. In 2012 werd in Frankfurt elke ‘politieke activiteit’ verboden door uitroepen van de noodtoestand. Op bevel van de rechter is de noodtoestand opgeheven, want strijdig met de grondwet en mensenrechten. De acties hebben tot sluiting van de bank geleid.  In 2013 is de grote demonstratie blijven staan doordat politie de voorste groep activisten omsingelde en inrekende ondanks het feit dat de demonstratie toegelaten was. Argument: verboden gezichtsbedekking, waaronder ook zonnebrillen en parasols worden gerekend. De politie wil dat iedereen gefotografeerd kan worden. De meedoende vakbonden en NGO’s wilden dus niet voorbij de voorste stoet lopen om die te laten inrekenen.

Afspraken binnen Blockupy zijn: geen geweld, geen vernielingen. Wel behouden we ons het recht voor ons te verdedigen. Blockupy protesteert, maar stelt geen eisen zoals vakbonden of politieke partijen dat doen..

Blockupy vindt nu plaats op de datum waarop een nieuw gebouw van de ECB geopend wordt in Frankfurt Ost, in oktober of november. Hierbij gaat het om het verstoren van het feest. De actie bestaat zoals in vorige jaren uit diverse subacties tegen ondernemingen en ook op de luchthaven tegen deportatie van vluchtelingen. Gezien het seizoen is het moeilijk om ditmaal een Camp te houden, al zijn er mogelijk verwarmde tenten. Het nieuwe ECB-gebouw is moeilijk te omsingelen, want afgelegen op een groot terrein aan het water.

In mei roept Blockupy op tot decentrale actiedagen tijdens de Europese verkiezingen rond 15-16 mei. Het kan niet tot een gemeenschappelijke dag komen, omdat de  Europese verkiezingen niet gelijk worden uitgevoerd. Er zijn 31 lokale blockupys in Duitsland gepland op 17 mei.  Ook is er een vluchtelingenmars in Staatsburg of Brussel om te protesteren tegen het Europese vluchtelingenbeleid.

Er worden voorbereidingen besproken voor nadere afspraken en er vindt een brainstorm plaats over ideeën.