Ga naar de inhoud

Solidariteit - Amsterdam 2024

Verslag: Plenaire (eind) evaluatie

Hoofdduscussie gaat over de vraag dat dit buurthuis in de Schilderswijk staat, maar dat de buurt er te weinig bij betrokken is. Zou men in dit gebouw verder gaan dan zouden er Haagse onderwerpen moeten komen, die tot allianties met de buren leiden. Volgens Fatima kunnen deze bijeenkomsten aantrekkelijker worden gemaakt als de problemen worden besproken waarmee de bewoners zelf te kampen hebben, bijvoorbeeld racisme of feminisme. Die thema’s ontbraken nu en het programma was bijzonder onaantrekkelijk voor allochtonen (omdat vroegah zich op de geografische plaats Nederland/Europa afspeelt en niet in ieders land van herkomst? j.b..).  

De vervreemding van de Schilderswijk heeft zijn afspiegeling in de kleur van de deelnemers, die is in meerderheid blank, De volgende keer moet worden gedacht aan een goede “event’ van mensen in de buurt.

Zoek ook andere allochtonen op en probeer naar andere groepen te gaan. Het gaat niet om problemen die toch al in debatten van jeugdhuizen worden aangekaart, al is het schrappen van jeugdhuizen ook een van de problemen van de gemeente.

De bijeenkomst is succesvol en de conclusies zijn enthousiast. Er zijn meer mensen gekomen dan verleden jaar. De oorzaken: door uitstel van het programma is er een langere voorbereidingstijd en was het programma eerder klaar. Daardoor kwam het ook eerder op de website. We moeten ernaar streven dat ook de volgende keer een programma of outline tijdig op de website komt.