Ga naar de inhoud

Vroegah - Den Haag 2014

Anoniem online onderzoeken en publiceren

Location Buurthuis SamSam

Van Mierisstraat 226
Den Haag

Alles toegespitst op anoniem/pseudoniem aktie-onderzoek, klokkenluiden en publiceren.

Het internet is een geweldige bron voor onderzoek en een efficient medium voor het verspreiden van informatie. Helaas is het nooit ontworpen om je anonimiteit te waarborgen. Als je anoniem wilt onderzoeken of publiceren zul je dus voorzorgsmaatregelen moeten nemen.

In deze lezing laten we de meest effectieve en gebruiksvriendelijke voorzorgsmaatregelen de revu passeren. Wanneer zijn ze nodig? Wat kan er fout gaan als je ze niet gebruikt?
We beginnen met een korte demonstratie van "Tails" [1], een besturingssysteem dat je vanaf een USB-stick of DVD op je eigen computer kunt gebruiken, zonder dat dit sporen op je computer achterlaat. Bij Tails draait alles om het beschermen van jouw privacy op het internet.

Vervolgens doorlopen we twee scenario's, een onderzoek en een publicatie, om te illustreren waar je op moet letten, en hoe Tails je daarbij helpt.

Wil je tijdens 2dh5 zelf Tails uitproberen? Neem dan je laptop, en een lege USB-stick van minimaal 2GB mee.

[1] https://tails.boum.org

Spreker