Ga naar de inhoud

Vroegah - Den Haag 2014

Racisme, strijd van onderop

Location Buurthuis SamSam

Van Mierisstraat 226
Den Haag

Workshop met praktische lessen uit heden en verleden om racisme van onderop te bestrijden, door Fatima Faid van de Haagse Stadspartij.

Workshop met praktische lessen uit heden en verleden om racisme van onderop te bestrijden, door Fatima Faid van de Haagse Stadspartij. Mobilisatie en politisering rond racisme en politiegeweld in Nederland is op het moment erg moeilijk. Toch is het in het verleden wel gelukt. Wat doen we fout, en wat kunnen we leren van de strijd van bijvoorbeeld de Black Panthers in de jaren 60? Hoe waren ze georganiseerd, en welke rol speelde hun 'charismatische' leiders hierin? Hoe is het heden ten dagen in de Schilderswijk. Hoe zijn mensen georganiseerd, zijn er 'leiders' en zo ja wie zijn dit dan? Welke strategieën volgens zij en hebben wij daar wat aan?

Naast deze theoretische kant willen we juist ook met de deelnemers brainstormen aan de hand van de volgende vragen, over hoe moet de strijd er anno 2014 uit zien. Welke expertise hebben we al in huis en hoe gaan we die inzetten. Dus vooral ook aan de slag met elkaar!

  • Hoe zou je van onderop in de Schilderswijk in Den Haag te werk moeten gaan?
  • Wat is een goede verhouding tussen (witte middenklasse) activisten en de verschillende lokale die 'van onderop' moeten organiseren?
  • Welke vormen van mobiliseren hebben we en slaan de aan?
  • Hoe ziet de hedendaagse activist er eigenlijk uit?
  • Kunnen bestaande netwerken die er al zijn benutten en op welke manier dan?
  • Welke 'taal' spreken we en sluit die aan?

Spreker