Ga naar de inhoud

Vroegah - Den Haag 2014

Mobilisatie tegen oorlog (incl NSS)

Location Buurthuis SamSam

Van Mierisstraat 226
Den Haag

Zeker, er zijn vredesbewegingen. Maar de meesten zijn oud en het is tijd voor nieuwe – in beginsel buitenparlementaire - initiatieven.

"Wij strijden tegen de wapens, de wapens van de macht"

Dit was de aanhef van een strijdlied, dat massaal gezongen werd tijdens de massale antikenwapensdemonstraties van 1983 in Den Haag, toen vijfhonderdduizend mensen de straat op gingen om de plaatsing van atoomraketten in Nederland te voorkomen. Het was een periode van massaal bewustzijn dat een regering – en wel de Nederlandse - op oorlogsvoorbereiding aanstuurt, die tot vernietiging van de wereld, in ieder geval tot vernietiging van de samenleving leidt. De raketten zijn niet geplaatst en de Koude Oorlog, die toen speelde, is afgelopen.

Maar de bewapening duurt steeds voort, de kernwapens die er in 1983 al waren, zijn er nog steeds – dat feit was toen staatsgeheim - en dreigen te worden vernieuwd. Oorlog vindt wereldwijd plaats en geldt als middel voor repressie in de sociale strijd. En al is de opkomstplicht voor militaire dienst afgeschaft, het leger wordt steeds verheerlijkt en het wapenvertoon is niet uit onze samenleving weg te denken.

Er is dus alle reden om dit te keren. De dreiging is niet voorbij en de oorlog is nog steeds een onderdeel van de politiek: zelfs het woord vrede wordt tegenwoordig gebruikt om oorlog aan te moedigen.

Zeker, er zijn vredesbewegingen. Maar de meesten zijn oud en het is tijd voor nieuwe – in beginsel buitenparlementaire - initiatieven. Toch staan hieronder acties uit het verleden, die tot inspiratie kunnen leiden. Aanzet tot een brainstorm voor een basis:

Onderwerpen om tegen te ageren of je voor te verenigen

  • Kernbewapening. Protest tegen de aanwezigheid van kernwapens in Nederland, met name in Volkel (nu toegegeven door de Amerikaanse Rekenkamer, dus geen staatsgeheim meer)
  • Legervorming en internationale interventie/Militarisering van de “vrede” als vorm van ‘ordeherstelling”.  In Europa; optreden van regeringen tegen sociale bewegingen door militairen of met militaire methoden.
  • Strijd tegen de Drones, een technisch wapen dat in zijn effecten erg aan de V1 doet denken.
  • Oorlogseconomie en wapenhandel

Middelen en mogelijkheden

  • Flyeracties en demonstraties – bevechten van het demonstratierecht
  • Burgerlijke ongehoorzaamheid/geweldloze sociale actie: Roep om bezetting van het ministerie van oorlog? Algemene staking?
  • Boycot van producten. Weigering van productie, belasting
  • Regionale politisering, nadruk op gemeentebeleid (Kernwapenvrij, Mayors for Peace)

Literatuur: Bart de Ligt, Mobilisatie tegen de oorlog, 1939