Ga naar de inhoud

Vroegah - Den Haag 2014

Subversief tekstschrijven

Location Buurthuis SamSam

Van Mierisstraat 226
Den Haag

We gaan bespreken hoe we een goede, beledigende, majesteitsschennende en vooral opruiende teksten kunnen maken – om ze vervolgens samen te maken! Wie meedoet, begaat dus in principe een strafbaar feit. Daarom deze, op zichzelf al opruiende

In de loop der jaren is justitie nog al eens in actie geweest tegen het vrije woord. Soms was het belediging, soms majesteitsschennis en soms was het opruiing wat de justitiële klok sloeg. Justitie heeft daarmee in de gaten wat wij te vaak vergeten: het vrije woord is een gezagsondermijnend woord. Zo is het vrije woord ontstaan, zo is het vrije woord gegroeid.

Vrijheid van meningsuiting is niet bedacht voor en door elites om onderworpen mensen nog verder te vernederen. Vrijheid van meningsuiting is opgeëist zodat onderworpen mensen zelf hun stem konden verheffen, op konden staan en de elites te lijf te gaan. In woord, en in daad. Vrijheid van meningsuiting is onderdeel van emancipatie, en dus noodzakelijk subversief. Dat vindt het gezag niet leuk, dus probeert ze via het strafbaar stellen van uitingen betiteld als “belediging”, “majesteitsschennis” en vooral "opruiing” aan die vrijheid paal en perk te stellen.

De strafzaak tegen Joke Kaviaar is er één in een lange respectabele rij. Domela Nieuwenhuis, Henk Sneevliet, Anton Constandse en anderen gingen haar voor.

Dat Joke Kaviaar en mensen als zij solidariteit verdienen hoort vanzelf  te spreken. Onderdeel van die solidariteit is: naast haar gaan staan en zélf teksten maken en verspreiden die over de juridische grens gaan. Bewust de wet tarten, door zelf opruiing in woord en geschrift te bedrijven, zo maken we opruiing tot een delict dat niet meer te onderdrukken is omdat voor elke geschreven tekst die wordt verboden er vier nieuwe op muren worden aangeplakt.

Deze workshop is bedoeld om dit soort zaken voor het voetlicht te brengen. Maar het is een workshop, niet een lezing op zichzelf. We gaan bespreken hoe we een goede, beledigende, majesteitsschennende en vooral opruiende teksten kunnen maken – om ze vervolgens samen te maken! Wie meedoet, begaat dus in principe een strafbaar feit. Daarom deze, op zichzelf al opruiende uitnodiging: doe mee!