Ga naar de inhoud

Vroegah - Den Haag 2014

Maar laten we het vooral geen fascisme noemen

Location Buurthuis SamSam

Van Mierisstraat 226
Den Haag

Is er in de huidige Nederlandse samenleving sprake van (rijzend) fascisme of wordt de term te pas en te onpas gebruikt? Als er sprake is van fascisme, is het dan niet contra-productief om die term te gebruiken bij verzet daartegen?

fascisme-2dh5-2014-den-haagIn deze workshop staan twee vragen centraal:

  • Is er in de huidige Nederlandse samenleving sprake van (rijzend) fascisme of wordt de term te pas en te onpas gebruikt?
  • Als er sprake is van fascisme, is het dan niet contra-productief om die term te gebruiken bij verzet daartegen?

Om gezamenlijk een antwoord te kunnen vinden op deze vragen, moeten we eerst helder hebben wat fascisme precies is.

In het eerste gedeelte van de workshop kijken we naar de definitie van fascisme, aan de hand van kenmerken van fascistische regimes in de geschiedenis. Lawrence Britt deed onderzoek naar de regimes van Hitler, Mussolini, Franco, Suharto en een aantal Zuid-Amerikaanse dictators en vond veertien gemeenschappelijke kenmerken. Kunnen we deze kenmerken vertalen naar de huidige samenleving?

In het tweede gedeelte van de workshop gaan we met elkaar in debat om een antwoord te vinden op de centrale vragen en op die manier ook helder te krijgen hoe we verzet hiertegen kunnen vormgeven.

Spreker