Ga naar de inhoud

Solidariteit - Amsterdam 2024

Oorlog begint in Europa. Stop oorlog in Europa

Samenvatting van de referaten De oorlog begint in Europa, van Roel/Vredesactie België. en en Acties tegen de NAVO.

Achtergrondinformatie over de NAVO.

De NAVO heeft zich van een defensieorganisatie ontwikkeld tot een offensieve interventiemacht. Na het einde van de Koude Oorlog en de wapenwedloop is door de omvorming van de NAVO de oorlog permanent geworden.”Vredestijd” bestaat niet meer. En de oorlogen beginnen in Europa, omdat vandaaruit de militairen worden gezonden.

De NAVO breidt zich uit en stelt zich daarmee in de plaats van de Verenigde Naties. Door deze uitbreiding bevordert zij de kans op oorlog.
De uitbreiding geschiedt door:
– de plaatsing van militaire bases door de VS over de gehele wereld;
– uitbreiding van het aantal lidstaten in Europa. Alle voormalige Warschaupactlanden buiten Rusland en de Baltische staten hebben zich al aangesloten. Onderhandelingen zijn gaande met de Oekraïne en Georgië. Dit leidt tot verdergaande confrontaties met het Russische imperium.
– uitbreiding door samenwerkingsverdragen met niet-Europese staten, zodat er een globale NAVO ontstaat: Israël, Japan, Zuid-Korea, Australië. Indien deze verdragen op NAVO-niveau komen wordt dit verplichting tot wederzijdse bijstand en partijkeuze in het Midden Oosten en tegenover China.
– aanwezigheid in Afghanistan. In 2003 nam de NAVO het commando van de VS over met het doel opbouw en natievorming. Dit dreigt te mmislukken. .

De NAVO-verdragen verbinden de lidstaten steun te verlenen aan oorlogen van de VS. Ook België verleent belangrijke steun aan de Amerikaanse oorlog in Irak, ook al heeft de regering zich daartegen verklaard. De NAVO maakt gebruik van civiele diensten voor militaire transporten. Elke lidstaat gedoogt dat. 65% van de militaire goederen voor de Irak-oorlog zijn overgebracht via de havens van Rotterdam en Antwerpen via Belgische, Nederlandse en Duitse goederenlijnen

De NAVO ontwikkelt een “intern” en “extern” veiligheidsplan, waarin het door Bush gepropageerde “pre-emptive” en “pro-active” karakter voorrang krijgt in de vorm van “politioneel” optreden.
Een en ander is vastgelegd in het rapport “Towards a grand strategy for an uncertain world”, dat aan de NAVO-top in Straatsburg zal worden voorgelegd. Dit rapport behandelt zowel binnenlands als buitenlands beleid en bespreekt ordehandhaving als gevolg van
– de klimaatverandering, met een paragraaf over beveiliging van de energie
– de voedselschaarste en spreekt letterlijk over de beteugeling van “boze hongerige mensen”.
De NAVO spreekt zich openlijk uit voor interventie ter handhaving van econoomische belangen “ter verdediging van de bestaande maatschappij ‘way of life’” ter bescherming van “homelands”.
De NAVO verschaft instrumentarium voor internationale politiediensten en solliciteert naar inschakeling in de bestrijding van piraten vanuit Somalië. In deze situatie blijven ook kernwapens betrokken.

Hopen op een Europese defensiemacht als alternatief op de NAVO is een illusie; de strategische visies zijn identiek. “European home affairs in an open world” is een nota, opgesteld door een Future Group, waarvan de Duitse CDU-minister Schäuble deel heeft uitgemaakt. Deze groep wil onder de leuzen “vrijheid, veiligheid, privacy” een gelijkaardige militaire controle over alle lidstaten en bespreekt met name “homeland security”, i.e. binnenlandse veiligheid. Herdefinitie van veiligheid betekent integratie van defensie en politie. Een Europese gendarmery force zal als een super-‘guardia civil’ opereren. Dit team zal een comprehensive approach hanteren.
De nota voorziet in een Europese veiligheidsovereenkomst, die zonder ratificering door het welke volksvertegenwoordiging dan ook kan worden aanvaard. Zij is bedoeld als een uitbreiding van het Prümverdrag, waarbij politie-eenheden en ME-instrumenten over de grenzen kunnen worden uitgeleend. Reeds nu wordt politie getraind in een NAVO-school in Italië, waar momenteel zelfs Congolese agenten worden opgeleid.