Ga naar de inhoud

Organiseren - Den Bosch 2009

COP 15

Klimaatverandering is niet alleen een milieuprobleem, maar vooral ook een sociale ramp

Van 7 tot en met 18 december zal in Kopenhagen een grote VN-top over klimaatverandering plaatsvinden. Officieel gaat het om de 15e Conference of the Parties (COP15). Deze bijeenkomst wordt al jaren voorbereid en moet de opvolger van 'Kyoto' (COP3) worden. Sinds dat akkoord is duidelijk geworden dat de verandering van het klimaat steeds sneller gaat en dat de gevolgen rampzaliger zullen zijn dan eerder gedacht. Werkelijke oplossingen van het probleem staan in Kopenhagen echter niet op de agenda. De grootste vervuilers proberen de dans vooral te ontspringen door met schijnoplossingen te komen waarbij het weer de meest kwetsbare groepen in het zuiden zijn die de rekening betalen. Het kapitalistische systeem, de economische groei en overconsumptie staan bij de onderhandelingen niet ter discussie.
*Climate Justice Action*
Klimaatverandering is niet alleen een milieuprobleem, maar vooral ook een sociale ramp. Om dit te beklemtonen is al ruim een jaar geleden het internationale netwerk Climate Justice Action (CJA) opgericht. Het bestaat uit individuen en groepen uit zowel het Noorden als het Zuiden die in Kopenhagen (en elders) actie zullen voeren voor een radicale reductie van de uitstoot van broeikasgassen.
http://www.climate-justice-action.org/cja-netwerk/?lang=nl