Ga naar de inhoud

Organiseren - Den Bosch 2009

Economische crisis

financiële crisis

Vorig jaar brak de financiële crisis uit. Tijdens het 2dh5-festival van vorig jaar hebben we daar al eens stil bij gestaan. Sindsdien heeft die crisis een weerslag gehad op de totale economie, en heeft de elite verschillende pogingen ondernomen om een crisis van het systeem te voorkomen. Dit jaar komt Rodrigo Fernandez terug om uiteen te zetten wat er de afgelopen jaar in de wereldeconomie is gebeurd. Samen met anderen wordt ook geschetst welke 'linkse' reacties er te zien zijn geweest, zowel op het gebied van meer praktische 'slachtofferhulp' als meer algemene politiek.