Ga naar de inhoud

Organiseren - Den Bosch 2009

Seattle: 10 jaar later: een presentatie en beschouwing

succesvolle frustratie van WTO-top in Seatle

10 jaar geleden slaagde een bont gezelschap van vakbondslieden, activisten en NGO’s erin om de top van de WTO te verhinderen. De top werd een totale flop en het verzet behaalde een overwinning. Nu, 10 jaar later, blikken we hierop terug, onder andere met mensen die 'erbij waren'. Allereerst wordt geschetst (en met beelden getoond) hoe de blokkades georganiseerd werden. Vervolgens wordt ook kort ingegaan op wat andere succesvolle vergelijkbare (top)protesten, zoals de FTAA-top in Quebec in april 2001 en het platleggen van San Francisco toen de aanval op Irak begon. Daarna vragen we ons af in hoeverre de politieke situatie veranderd is en of topprotesten nog even effectief zijn als 'toen'.