Ga naar de inhoud

Vroegah - Den Haag 2014

2.Dh5 februari 2014 is voorbij

Het festival is achter de rug, tijd om eens rustig terug te blikken. We hebben twee dagen lang gepraat over allerlei strategieën en manieren om onze idealen te verwezenlijken; we hebben plannen ontwikkeld en afspraken gemaakt; we hebben moeilijkheden overwonnen en nieuwe harten veroverd. En hebben inspiratie en energie getankt. Het exact aantal bezoekers hebben we niet bijgehouden, wel hebben we ruim 140 betalende bezoekers geturfd en zijn er in totaal meer dan 150 warme maaltijden verorberd. De negende editie kunnen we dus voorzichtig bestempelen als geslaagd. Het proeft naar meer!

Thema

‘Vroegâh, inspiratiebron voor beweging’ is blijkbaar goed bevallen, zowel voor ons als organisatie als voor de betrokkenen en participanten. We konden verschillende mensen en groepen enthousiast maken om het programma mee vorm te geven. Daarbij zijn we geslaagd om niet als historici ons te vergapen aan wat geweest is, maar wel als betrokken actoren lessen te trekken uit het verleden om in het heden in beweging te komen of te blijven.

Van veel workshops zijn verslagen gemaakt. Die worden op dit moment nog uitgewerkt en gedigitaliseerd. De verslagen worden in ons archief bewaard en zijn voor iedereen toegankelijk. Bij deze willen we mensen die notities hebben gemaakt, vragen om die naar ons op te sturen (verslag@2dh5.nl). We zijn ook geïnteresseerd in reacties op workshops, bijdrages aan discussies of andere relevante documenten ter lering of inspiratie.

Den Haag

Elke paar jaar kiezen we een andere locatie voor ons festival. Een van de redenen daarvoor is dat we hopen dat wanneer het festival ergens geweest is, we daar ook een zaadje kunnen achterlaten. Om een festival als het onze plaats te kunnen laten vinden, moet er heel veel geregeld worden, naast de programmatische vraagstukken. Denk aan het regelen van een locatie voor de verschillende programmaonderdelen, technische ondersteuning, organiseren van een feestje op zaterdagavond, vrijwilligers, kookploeg, contactpersonen, slaapplaatsen enzovoort. We hopen dat dit opgepikt wordt door een al dan niet bestaande lokale groep en dat daarbij verschillende mensen of groeperingen samen komen, elkaar vinden in het oplossen van de ‘logistieke vraagstukken’ en dat daardoor duurzame verbanden ontstaan die het festival overleven.

De Schilderswijk als locatie is ook goed bevallen. Deze locatie is niet gekozen om ‘in contact te komen’ met de wijk, of om de buurt in het programma of in het festival te betrekken. We hebben gezocht naar een buurthuis om uit onze eigen getto te komen en drempels die daarbij horen weg te nemen. We willen namelijk graag voor iedereen zo veel mogelijk toegankelijk te zijn.

Financiën

Er hangt echter wel een prijskaartje aan onze keuze om in een buurthuis het festival plaats te laten vinden. De huur van zo’n locatie ligt veel hoger dan dat we gewend zijn in ‘eigen kring’. Het is ook elk jaar moeilijker om de nodige fondsen bij elkaar te krijgen om het festival te bekostigen. We moeten nu ook voor de tweede keer op rij gaan interen op de kleine reserve die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Het is zorgelijk dat een aantal fondsen verdwijnen of aan het verdwijnen zijn. Niet alleen voor een festival als het onze, maar voor alle soorten activiteiten die geen gebruik willen maken van subsidies van staatswege is dit een zorgelijke ontwikkeling.

Hoewel er nog nooit zoveel betalende bezoekers zijn geweest, dat het Autonoom Centrum Den Haag een benefiet heeft georganiseerd en we geen gekke kosten maken, hebben we dit jaar een aanzienlijk tekort. Daarom zullen we een tweede keer fondsen aanschrijven met de vraag een bijdrage te leveren om ons financieel gat mee te vullen. We willen verder ook iedereen die ons festival een warm hart toedraagt en een kleinigheid kan missen, vragen dit te storten op ons gironummer (gironummer: 5146635 t.n.v. Globalinfo, Amsterdam onder vermelding van Festival 2Dh5).

Volgende keer

Dit festival proefde weer naar meer. Eerst zullen we echter deze editie goed evalueren en onszelf zoals elk jaar de vraag stellen of we ons nog kunnen motiveren voor een volgende editie. Zoals elk jaar kunnen we natuurlijk wel veel hulp gebruiken. Er moet een nieuw programma worden samengesteld, met het daarbij behorende thema, discussies, teksten en uiteindelijk workshops, er kunnen benefieten worden georganiseerd, er zal in de stad waar het festival plaatsvindt een boel ‘logistiek’ moeten worden geregeld en we hebben financiële steun nodig.

Wil je ons helpen met een volgende editie, laat het weten via info@2dh5.nl. We hebben ook een 2.Dh5-maillinglijst. Als je je daarvoor opgeeft, ontvang je onze updates en blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Geef je hier op voor de 2.Dh5-mailinglijst en ontvang automatisch onze updates!

2.Dh5-crew

Foto’s Zondag

{AG}2014/zondag{/AG}