Ga naar de inhoud

Vroegah - Den Haag 2014

2.Dh5 uitgesteld naar 31 jan – 2 feb 2014

Elke jaar organiseren we een politiek ‘festival voor werelversleutelaars’ in November. Dit jaar stond dat gepland voor het weekend van 15 november, in Den Haag. We waren al druk bezig met de voorbereidingen, tot bekend werd dat er tegelijkertijd in Amsterdam een internationale conferentie gepland werd met een deels overlappende inhoud en veel bekende (en onbekende) internationale actiesterren (http://globaluprisings.org/).We hebben besloten het 2Dh5-festival uit te stellen, zodat belangstellenden nu desgewenst naar Global Uprisings kunnen gaan en niet voor vervelende keuzes komen te staan en beide festivals het maximale aantal bezoekers kunnen genieten. 2Dh5 is nu op 31 januari – 2 februari en de voorstellen voor spetterende en diepgravende workshops & presentaties over actuele en historische onderwerpen die van belang zijn voor linkse bewegingen worden verder uitgewerkt.

Daarover binnenkort meer. Maar zegt het dus voort.

 

Sinds tien jaar organiseren we elk jaar in november een politiek ‘festival’ voor wereldversleutelaars. Dit jaar zou het festival plaatsvinden tijdens het weekend van 15 november in Den Haag. Omdat in dat weekend ook een internationale conferentie wordt gehouden in Amsterdam met de inspirerende titel ‘global uprisings’, hebben we besloten om het festival te verplaatsen naar het weekend van 1 februari, nog steeds in Den Haag

De voorbereidingen van het festival waren al in een ver gevorderd stadium: promotiemateriaal was al gedrukt, de verspreiding ging net op gang komen, tientallen contacten met mensen die workshops zouden geven op het festival waren gemaakt en de meeste logistieke zaken waren geregeld, toen voor ons bekend werd dat in Amsterdam een internationale conferentie plaatsvindt in dat zelfde weekend. Wij betreuren deze samenloop van omstandigheden.

Er bestaat een zekere overlap wat de inhoud betreft en er komen veel inspirerende internationale actiehelden spreken op de conferentie in Amsterdam. Om niemand voor vervelende keuzes te zetten en opdat beide programma’s zouden kunnen genieten van het maximale aantal bezoekers heeft de 2.Dh5-voorbereidingsgroep daarom besloten het festival te verplaatsen naar het eerste weekend van februari, nog steeds in Den Haag.

De voorstellen voor spetterende en diepgravende workshops & presentaties over actuele en historische onderwerpen die van belang zijn voor linkse bewegingen worden nu verder uitgewerkt. Het programma had al aardig vorm gekregen. Naast aandacht voor lopende campagnes en discussies en het ontwikkelen van handelingsperspectief voor vandaag de dag, zullen personen, bewegingen, acties en/of campagnes en strategieën en/of tactieken uit het verre en nabije verleden onder de loep genomen worden met betrekking tot hun relevantie en hun waarde voor vrijheidslievende en emancipatorische bewegingen van vandaag de dag.

Een kleine, willekeurige greep uit het programma in wording: de Doorbraakgroep uit Leiden komt vertellen over hun campagne rond dwangarbeid die steeds meer vruchten begint af te werpen. Met het oog op de Nuclear Security Summit in 2014, wordt een discussie georganiseerd over mobilisatie tegen oorlog. We willen ook stilstaan bij de Stonewallrellen. Deze gebeurtenis veertig jaar is bepalend geweest voor de verdere strijd voor emancipatie van holebi’s en transgenders. Dennis Bos is uitgenodigd om met zijn enthousiasme de zondagochtend af te trappen met een inspirerend verhaal uit de oude doos. Er zal stil gestaan worden bij het anarcho-syndicalisme en de relevantie ervan in de 21e eeuw. ‘Gentrificatie’ (stedelijke vernieuwing) zal natuurlijk ook aan bod komen met inspirerende voorbeelden zoals de beweging tegen de stadsvernieling eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, maar ook aan de hand van actuele strijd in Den Haag rond het Spuiforum en de afbraak van culturele en sociale centra. Migratie en vluchtelingenstrijd, actiekampen, Blockupy, zin en onzin van het onderzoeken van de geschiedenis en nog vele andere onderwerpen zullen tijdens het festival op de agenda staan.

Bij deze roept de 2.Dh5-voorbereidingsgroep iedereen op half november naar de internationale conferentie te gaan in Amsterdam om daar inspiratie op te doen uit internationale opstanden en om vervolgens deze inspiratie mee te nemen naar het 2.Dh5-festival in februari om daar verder mee te bouwen aan slagvaardige en zichtbare bewegingen. En zegge het voort! Hou de website in de gaten voor meer informatie en voor de verdere ontwikkeling van het programma.