Ga naar de inhoud

Solidariteit - Amsterdam 2024

Verslag: Directe actie: strategie nu

De strategie workshop werd gegeven door Peter Polder in een volle zaal. Hij pakte het heel praktisch aan door voorbeelden van campagnes van Groen Front te nemen. Veel aanwezigen konden hierin herkenning vinden doordat de genoemde voorbeelden veel publiciteit hebben gekregen.

Na de inleiding werd voor de campagne tegen de Betuwelijn een krachtenveld analyse gemaakt door de aanwezigen. Hierbij werden de factoren en instellingen die met het Betuwelijn project te maken hebben, opgenoemd en op een flap geschreven. Peter zei dat Groen Front vrij laat op het Betuwelijn project waren ingesprongen en een paar mogelijkheden om de campagne te versterken, hebben laten schieten.

In het tweede gedeelte van de workshop werd de groep aanwezigen in kleine groepjes van vier á vijf mensen verdeeld. De groepjes kregen de opdracht om een strategie te bedenken om de aanleg van de Betuwelijn daadwerkelijk te verhinderen. Na 20 minuten werden de plannen door de verschillende groepjes opgenoemd en was deze opzet een goede prikkel voor de aanwezigen om een compleet strategie plan op te stellen. Door deze workshop kon ik mij een goed beeld vormen hoe de Betuwelijn campagne aanzienlijk aan kracht had gewonnen als er eerder ingesprongen was op de aanleg ervan en wat men allemaal meer had kunnen doen.

Leo de Groot