Ga naar de inhoud

2.Dh5 Festival voor wereldversleutelaars - Utrecht 2006

Eerste 2.Dh5 festival in Utrecht

Van 27-29 januari 2006 werd het 2.Dh5-festival gehouden, een festival over strategieën, methoden en technieken die een rol (kunnen) spelen bij politieke activiteiten. Het festival vond plaats in Utrecht en zal bestond uit verschillende praktische workshops, presentaties, discussies en cultuur.
Doel van het festival was om ervaringen uit te wisselen over methoden en technieken en politieke strategieën en ook om mensen elkaar tegen te laten komen. De nadruk lag vooral op het ‘hoe’ van de strijd, en dus niet op het analyseren van de kwade kanten van het systeem.

Thema’s die aan de orde kwamen zijn onder meer:

  • Toegankelijkheid van bewegingen
  • Zichtbaarheid van campagnes
  • Dilemma’s van (tegen)machtsvorming
  • Ontsnappingsroutes uit de polder
  • Netwerken en andere structuren van organisatie

Meer informatie over de workshops is te vinden onder ‘nieuws‘!

Afhankelijk van de ervaringen met deze eerste poging, is het de bedoeling om regelmatig een dergelijk festival te organiseren. Daardoor kan dan een soort minimale structuur ontstaan waarin discussies zich kunnen ontplooien en mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten. Het volgende 2.Dh5-festival is van 1 t/m 3 december in Utrecht. Momenteel wordt er in verschillende werkgroepen gewerkt aan verdere invulling en andere voorbereidingen. Voorstellen, reacties en hulp zijn van harte welkom. Zie ‘contact’

Geld? Mocht iemand nog geld overhebben en dit project (en komende versies ervan) willen steunen: het gironummer is Giro 7660436 t.n.v. VB Solidariteitsfonds, Tilburg (o.v.v.Festival).