Ga naar de inhoud

Over de Grens - Maastricht 2016

A: 'bla bla bla'. B: 'euh?!' - uitsluiting en dominantie door taal

Location Caracola Ruimte 1

President Rooseveltlaan 213
Maastricht

Bij het organiseren van ons festival komen we elk jaar tegen het probleem van taal: welke taal gebruiken we tijdens het festival en workshops? Is er een keuze mogelijk zonder dat de een wordt uitgesloten en een ander kan domineren? Een discussie over technische oplossingen en esperanto.

Bij het organiseren van een gebeurtenis zoals 2.Dh5-festival, is dekeuze voor de voertaal altijd een uitvoerig gespreksonderwerp. In welke taalmoet je het festival en de verschillende workshops houden? Soms heb je te makenmet internationale sprekersters en valt er niet veel te kiezen. Het publiek isechter altijd divers: er zijn altijd wel mensen die een of andere taal nietvoldoende meester is. Maar ervaringen en kennis uitwisselen in een taal die jeniet goed eigen bent, is altijd lastig en verhindert mogelijks dat mensen nietdeelnemen aan discussies.

Taal kan dus tijdens ons festival het effect van uitsluiting met zichdragen en daartegenover staat dat het andere mensen weer in staat stelt dediscussie te domineren. Tot nu toe is onze manier om daarmee om te gaan dat deworkshops gehouden worden in het nederlands als dat mogelijk is. Als dat nietkan, zijn we afhankelijk van de talenkennis van diegene die de workshops geven.We proberen altijd fluistervertaling te organiseren zodat iedereen toch instaat is deel te nemen. Deze oplossing heeft echter zijn beperkingen.

Dit jaar is het Bla-collectief aanwezig op ons festival om ons teondersteunen om dit taalprobleem zo goed als mogelijk te tackelen, door middelvan een technische oplossing. Wij hebben hun ook uitgenodigd om tijdens dezeworkshop hun visie hierover met ons te delen en hun oplossing kritisch tebespreken. Daarnaast hebben we Ronaldo uitgenodigd om een andere oplossing voorte stellen. Esperanto is een kunstmatige taal gemaakt in 1887 met als doel decommunicatie tussen alle mensen mogelijk te maken met behulp van een eenvoudigetaal, gecreëerd uit elementen van bestaande talen. Wij hopen aan het einde vandeze workshop eruit zijn gekomen welk de voertaal van deze workshop had moetenzijn.