Ga naar de inhoud

Over de Grens - Maastricht 2016

Activisme buiten de lijnen

Location Caracola Ruimte 1

President Rooseveltlaan 213
Maastricht

In deze workshop beginnen we met een historische inleiding over verdergaand activisme, om bij het nu te eindigen. Aan de hand van een aantal (deels fictieve) cases gaan we vervolgens met elkaar in discussie over diverse typen acties in het huidige tijdsgewricht: Wat is acceptabel? Wat is nuttig? Met welke gevolgen moet je rekening houden?

Wie haar/zijn activisme verder wil richten dan kleine veranderingen op een bepaald vlak, loopt al snel aan tegen de grenzen die de staat opwerpt om serieuze veranderingen tegen te gaan. De bestaande maatschappelijke orde dient tegen elke prijs gehandhaafd te blijven. Hoe kan dit het beste doorbroken worden? Hoe scheppen we meer ruimte voor onze strijd en ultiem voor onze oplossingen?

In het verleden werd het antwoord mede gezocht in radicale acties, die zich nadrukkelijk buiten de kaders van het systeem plaatsten. Tegenwoordig lijkt dit grotendeels passé: illegale acties komen steeds minder voor, en overstijgen dan nog vaak niet het idee van burgerlijke ongehoorzaamheid: het willen corrigeren van 'fouten' in het systeem door uiteindelijk dat systeem zelf te gebruiken.

Het lijkt de tendens te zijn je af te zetten tegen het radicale verzet uit de jaren '70 en '80 in plaats van een gedegen analyse te ondernemen om de sterkten en zwakten van destijds te kunnen onderkennen en daarvan te leren om het verzet van nu efficiënter en effectiever vorm te geven.