Ga naar de inhoud

2.Dh5 Festival voor wereldversleutelaars - Utrecht 2006

Activisten en conflicten

Location Moira

Welvenstraat 10
Utrecht

Het gaat er niet om hoe we conflicten weg kunnen krijgen, maar juist om HOE we met die conflicten omgaan.

Conflicten. Iedereen heeft ze. Ook activisten! Ze kunnen gaan over feiten, belangen, waarden, iets structureels, relaties enzovoort. Ze kunnen gaan tussen vrienden, vijanden, medeactivisten. Ze kunnen groot, klein, on- of ontzettend belangrijk zijn. Het gaat me hier niet om de conflicten met ‘de staat’, de consumptiemaatschappij enzovoort, maar over conflicten die we hebben met mensen met wie we samen werken en/of leven.

Conflicten zullen er altijd zijn en daarom gaat het er niet om hoe we ze weg kunnen krijgen, maar juist om HOE we met die conflicten omgaan. Er zijn tal van processen, vaardigheden en grondprincipes waardoor de kans enorm vergroot wordt dat we naar uitkomsten toewerken die meerwaarde hebben voor alle betrokken partijen. Het lijkt vaak taboe in onze bewegingen om naar dit soort dingen te kijken, maar ondertussen wordt er veel tijd ‘verkwist’ doordat negatieve gevoelens en spanning de werksfeer en acties bepalen, tot splitsingen leiden enzovoort. Dit komt zelden ten goede aan wat we willen bereiken.

Persoonlijk vind ik het ook niet erg overtuigend dat we een ‘betere‘ wereld willen, maar er zelf ‘binnenshuis’ vaak een zooitje van maken. Politieke strijd gaat voor mij samen met de strijd jezelf net zo kritisch te bekijken en te veranderen als de buitenmaatschappij. De workshop geeft een goed idee over hoe we nu meestal met conflicten omgaan en welke andere manieren mogelijk constructiever, coöperatieve en effectiever kunnen zijn.

Saskia Kouwenberg