Ga naar de inhoud

Morguh - Den Haag 2015

Autonome actie in een digitale wereld

Location PIP

Binckhorstlaan 36
Den Haag

Hoe moeten we surveillance en big data begrijpen binnen hedendaags kapitalisme? Welke ideologie en economische belangen liggen ten grondslag aan de drang om de hele samenleving in databases op te slaan? Afsluitend een brainstormsessie om te kijken hoe we onze ideeën om kunnen zetten naar de praktijk.

Waar het internet in de jaren negentig nog symbool stond voor utopisch dromen over een vrije mondiale communicatie en kennisdeling, is zij vandaag de dag verworden tot een ondoorzichtig - maar vooral ook onontkoombaar - netwerk waar iedere stap die je zet door zowel de staat als het bedrijfsleven wordt geregistreerd en geanalyseerd. In een tijd waar je vriendenkring beheerd wordt door facebook en zelfs je broodrooster voorzien wordt van een IP-adres is de vraag naar zelfbestemming in het labyrint van de complexe technologieën die ons leven besturen zowel steeds belangrijker als steeds moeilijker aan het worden.

PUSCII houdt zich sinds 1999 bezig met autonomie in de digitale wereld, van origine in de vorm van hardware recycling en vrije internettoegang, tegenwoordig voornamelijk door middel van workshops, technische ondersteuning en een server in zelfbeheer. In deze workshop willen we perspectieven bespreken voor autonomie in een wereld onder surveillance. Daarbij willen we beginnen met een stukje theorie: hoe moeten we surveillance en big data begrijpen binnen hedendaags kapitalisme? Welke ideologie en economische belangen liggen ten grondslag aan de drang om de hele samenleving in databases op te slaan? Vervolgens kunnen we een kritische blik werpen op de tegengeluiden: wat is er zoal gaande in de politieke strijd tegen surveillance? Wat gaat er goed en wat gaat er mis bij de huidige initiatieven en wat voor aansluitingspunten zijn er voor de autonome beweging? Ten slotte willen we afsluiten met een brainstormsessie om te kijken hoe we onze ideeën om kunnen zetten naar de praktijk. 

Spreker