Ga naar de inhoud

2.Dh5 Festival voor wereldversleutelaars - Utrecht 2006

Basisgroepen en hun strijdmogelijkheden in het Westers kapitalisme

Location Kargadoor

Oudegracht 36
Utrecht

veel basisgroepen hebben zich de laatste twee decennia in Nederland afgekeerd van de rest van de samenleving.

Inleiding
In alle samenlevingen bestaan basisgroepen. Opvallend is dat in West-Europa deze groepen in bepaalde periodes veel voorkomen (1900 ­ 1930 en 1965 ­ 1985) en in andere tijden minder. Nu gaan we weer een bloeiperiode tegemoet.

Schuilholen
Zoals veel burgers het platteland opzoeken om te 'vluchten', zo hebben veel basisgroepen zich de laatste twee decennia in Nederland afgekeerd van de rest van de samenleving. Soms om zich beter te organiseren. Soms om aan te geven dat dat niet hun wereld is. Politiek en bedrijven regelen in toenemende mate bezuinigingen, uitverkoop en winst. Leugens en verkooppraatjes bepalen het beeld naar buiten. Er is met name in het Westers kapitalisme sprake van een neergaande spiraal en politiek en ondernemers weten geen oplossingen. Die oplossingen voor een andere wereld komen vanuit groepen die zich niet inlaten met (huidige) corrupte heersende klieken. Wanneer de Zapatistas in hun 'Zesde Verklaring' politieke partijen uitsluiten, dan doen zij dat om besmetting te voorkomen en geen discussies te voeren over voorbije zaken. In hun pamflet roepen zij op om contact met ander basisgroepen te zoeken. De schuilholen te verlaten, noem ik het. Blijkbaar is het tijd. Tijd voor initiatieven. Tijd om leiders in Westerse landen te laten merken dat hun tijd voorbij is. Basisbewegingen uit alle landen nemen het voortouw voor die andere wereld.

Denken en doen
Het is juist om te weten in wat voor tijd we leven. Miljoenen mensen weten dat niet en reageren vanuit spontane kansen en belemmeringen die zij tegenkomen. De eerste constatering is dus geen voorwaarde voor acties en succes. Waar kennis toe bijdraagt is de insteek waarmee acties worden ondernomen, Blijven en houden we ons klein en afzijdig en steken wij ons vingertje op of bepalen wij hoe de toekomst eruit gaat zien.

Leiding
Leiding geven houdt in dat je staat voor de maatschappelijke opdracht die je (in het klein) uitvoert. We blijven niet manoeuvreren in de marges van de samenleving. Overal waar mogelijk maken (basis)groepen duidelijk hoe een andere samenleving eruit ziet. In de huidige periode hebben Westerse politici de opdracht de bevolking uit te knijpen en eronder te houden. Balkenende, Bush en Blair verkopen die onderdrukking met 'angst voor terrorisme' en politieke afrekeningen.

Basisgroepen maken een samenleving met andere uitgangspunten. De Westerse parlementaire democratie schaffen zij af. Basisgroepen maken nieuwe structuren, waarvan bijvoorbeeld de huidige Zapatistas-organisatie er een is. De workshop wordt gehouden in discussievorm. Verwijzingen, achtergronden en artikelen worden op papier gezet.

Rob Groenhuijzen, politicoloog