Ga naar de inhoud

Morguh - Den Haag 2015

Complottheorieën: Machten achter de schermen

Location PIP

Binckhorstlaan 36
Den Haag

Wat verklaart de aantrekkingskracht van complottheorieën? Wat is de maatschappelijke functie van complottheorieën? Wat zijn de politieke effecten van complottheorieën?

Wie zich een avondje op Internet verpoost komt snel in aanraking met complottheorieën van allerlei signatuur. Uiteraard is het gemakkelijk om complottheorieën af te doen als de hersenspinsels van mafketels en ze verder te negeren. Toch is het niet zo makkelijk. Want wat verklaart de aantrekkingskracht van complottheorieën? Wat is de maatschappelijke functie van complottheorieën? Wat zijn de politieke effecten van complottheorieën?
 
Tijdens deze workshop wordt ingegaan op het verschijnsel van complottheorieën. Om een neutrale benadering mogelijk te maken wordt gesproken van complotconstructies: een verhaal dat mensen construeren om een onwenselijke of ondraaglijke persoonlijke of maatschappelijke situatie te verklaren uit de kwaadwillende intenties van een genootschap dat samenzweert. Complotconstructies zullen worden benaderd als substituutideologieën: een masternarratief dat de wereld inzichtelijk maakt, en heldere scheidslijnen trekt tussen Goed en Kwaad.
 
Ook zal worden bekeken in hoeverre complotconstructies in het hedendaagse linkse gedachtengoed terug te vinden zijn en wat dat zegt over de stand van maatschappijkritiek van de linkse beweging.
 
door Jelle van Buuren, verbonden aan de Universiteit Leiden en is onder andere gespecialiseerd in 'veiligheid, nieuwe technologieën en surveillance' en in conspiracy denken.