Ga naar de inhoud

2.Dh5 Festival voor wereldversleutelaars - Utrecht 2006

Een ander NSF is mogelijk

Location Moira

Welvenstraat 10
Utrecht

Discussie over basisgroepen en het sociaal forum

Discussie over basisgroepen en het sociaal forum

Het voorbereidingsproces van het tweede Nederlands Sociaal Forum (NSF), dat van 19 t/m 21 mei 2006 plaatsvindt in Nijmegen, heeft net als tijdens de vorige editie een aantal grote vraagtekens opgeroepen rond de inhoudelijke en organisatorische opzet van dit evenement. Inmiddels is duidelijk geworden dat, ondanks de brede kritiek, de richting van dit NSF toch weer in sterke mate door een kliekje van betaalde NGO- mensen wordt bepaald. Dit betekent dat we ons geen illusies hoeven te maken over het belang van het NSF voor de sociale bewegingen. Daarom wil een groep betrokkenen van het Nijmeegs Platform zich met name richten op basisgroepen, nieuwe ontwikkelingen en projecten die ook na het NSF een bijdrage leveren aan het lokale, landelijke en wereldwijde verzet.

Enkele mensen van het Nijmeegs Platform zullen eerst een korte inleiding verzorgen over de achtergronden van het fenomeen 'sociaal forum' en de actuele stand van zaken rond de organisatie van het NSF 2006. Daarna is er discussie aan de hand van onder andere de volgende vragen:

  • Welke rol zouden basisgroepen kunnen spelen in het NSF?
  • Op welke manier zouden basisgroepen een inhoudelijke bijdrage willen leveren?
  • Wanneer geconstateerd wordt dat het NSF onvoldoende mogelijkheden biedt, organiseren we dan zelf een 'tegen-NSF'?