Ga naar de inhoud

Werk, Inkomen en Levensonderhoud - Den Bosch 2008

Het vraagstuk van de ‘geparalyseerde’ arbeidersklasse

De strijd rondom werk en inkomen lijkt in de Nederlandse samenleving al sinds jaren grotendeels stil te liggen. Zelfs in deze roerige tijden van kredietcrisis zijn er weinig tekenen die duiden op een doorbraak in deze stilte.

De strijd rondom werk en inkomen lijkt in de Nederlandse samenleving al sinds jaren grotendeels stil te liggen. Zelfs in deze roerige tijden van kredietcrisis zijn er weinig tekenen die duiden op een doorbraak in deze stilte.