Ga naar de inhoud

2.Dh5 Festival voor wereldversleutelaars - Utrecht 2006

Lokaal radicaal

Location Moira

Welvenstraat 10
Utrecht

Wat is de succesformule voor het bestaan van lokale politieke groepen?

Wat is de succesformule voor het bestaan van lokale politieke groepen?
Het komt in Nederland niet enorm vaak voor dat lokale politieke groepen voor langere tijd een positie weten op te bouwen in een stad. In veel gevallen komt na verloop van tijd de klad erin, of moet men zich door gebrek aan medewerkers volledig richten op het overeind houden van het eigen project. Er zijn echter ook voorbeelden van lokale groepen die in de loop der tijd uitgroeien tot inspirerende vrijplaatsen, en die naast het in stand houden van lokale projecten ook nog tijd hebben om deel te nemen aan landelijke activiteiten en samenwerkingsverbanden. In deze workshop willen we de dilemma's en mogelijkheden van lokale politieke groepen bespreken. Als het even meezit willen we de succesformule ontdekken voor het opzetten van dynamische en goedlopende lokale groepen.

Om het debat hierover op gang te brengen hebben we uit drie verschillende steden mensen uitgenodigd die actief zijn of waren in lokale initiatieven, die langere tijd succesvol zijn geweest of nog steeds zijn.
Een activist uit Amersfoort komt vertellen over het inmiddels gestopte project "Autonoom Centrum" in dezelfde stad. Jarenlang was dit Autonoom Centrum een inspirerend sociaal centrum in een stad waar daarvoor in feite niet zoveel gebeurde op politiek-activistisch gebied. Naast lokale activiteiten nam men ook deel aan landelijke projecten.
Uit Gent komen twee mensen van de anarchistische beweging vertellen over de al sinds jaar en dag bloeiende anarchistische beweging in deze stad, die haar invloed tot ver buiten Gent doet gelden. Hoe komt het dat er in Gent een inspirerende activistische beweging bestaat, die in andere Vlaamse steden veel zwakker is?
Uit Leiden komt een activist van het plaatselijke sociale centrum "Uberflex Multipleks" vertellen over de activiteiten van deze nog jonge vrijplaats. De Multifleks is binnen een jaar uitgebouwd tot een vrijplaats met een goedlopend eetcafe, filmhuisproject, internetcafe en locatie voor info-avonden. Daarnaast is men landelijk actief op het thema woonstrijd.

Bij deze workshop komen de volgende vragen aan de orde:

  • Hoe kun je er voor zorgen dat er lokaal (weer) wat politieks opbloeit; van welke omstandigheden en voorwaarden is dit afhankelijk?
  • Hoe voorkom je dat je vervolgens helemaal verzuipt in het overeind houden van je eigen project;
  • Hoe voorkom je dat 'vrijplaatsen' subculturele ghetto's worden;
  • Hoe kun je er voor zorgen politiek actieve mensen aan te trekken en zowel interessant te blijven voor mensen die minder in het subculturele plaatje passen;
  • Hoe is de verhouding tussen praktische lokale activiteiten en politieke ideeënvorming;
  • Zijn weggeefwinkels of low-budget eetcafe's goede initiatieven om de drempel tot een Vrijplaats lager te maken?
  • Moet een keuze gemaakt worden tussen lokaal actief zijn of landelijk actief zijn, of kan dit allebei?

Tijdens de workshop zullen de mensen uit Gent, Amersfoort en Leiden hun project kort presenteren en op de probleemstelling van de workshop ingaan. Vervolgens zal er ruim gelegenheid zijn voor onderlinge discussie.