Ga naar de inhoud

2.Dh5 Festival voor wereldversleutelaars - Utrecht 2006

Media en zichtbaarheid

Location ACU

Voorstraat 71
Utrecht

Hoe kun je proberen de beeldvorming te beinvloeden.

(Een deel hiervan vindt plaats tijdens afsluitende plenaire)
Groepen die de bestaande orde willen veranderen, hebben te maken met allerlei vormen van tegenwerking op vele terreinen. Een van de factoren die cruciaal is, is die van de massamedia.

Activisten proberen daarom de beeldvorming die er gegeven wordt te beinvloeden. Dat gebeurt grofweg op drie vlakken.
Ten eerste wordt geprobeerd invloed te krijgen op de berichtgeving in commerciele media.
Daarnaast wordt gepoogd eigen (of autonome) media te creeren, zodat er onfahankelijke berichtgeving mogelijk wordt.
Een derde vlak benut de massa-communicatiemogelijkheden in al z'n dimensies, dus niet alleen die van massamedia en wordt kommunikatieguerrilla genoemd.

Wat is de stand van zaken op dit moment op deze drie gebieden. Verrechtsen de commerciele massamedia? Welke ruimte bestaat daar, en hoe belangrijk is het om je daarop te richten. En hoe zit het met de eigen media? Papieren bladen verdwijnen voortdurend. Daar komen digitale media voor in de plaats. Maar welk bereik hebben die. Kunnen digitale media op tegen het commerciele geweld? En zijn er nog truuks en technieken voor communicatie buiten de media om? Op de afsluitende plenaire wordt een aantal publieksgesprekken gehouden (over nieuwe, oude en eigen media).

Een workshop over zichbaarheid laat juist de media even links liggen en gaat in op al die andere aspekten die een rol spelen als je jouw campagne in de buitenwereld probeert te laten aanslaan. Hoe worden de meningen van mensen gevormd? En heb je daar invloed op. We onderzoeken dit met behulp van twee actuele 'cases'. Ten eerste de groenfront-actie in Schinveld. Wat lukte daar wel en niet, kwa communicatie met de lokale bevolking? De sympathie voor de aktievoerders was ongekend groot. Maar leidde dat uiteindelijk ook tot effectiever verzet? Welke kansen werden benut, welke lieten we liggen? Een tweede 'case' gaat over de woningstrijd. Het beleid van onze regering is rampzalig. Toch lijken huurders en woningzoekenden niet massaal in actie te komen. Wat zou daar voor nodig zijn? Wat is er tot nu toe geprobeerd en wat is het effect daarvan geweest?
Mmv: activisten van Groen Front, Woonstrijd, Huurdersbond