Ga naar de inhoud

Werk, Inkomen en Levensonderhoud - Den Bosch 2008

Migrantenstrijd

De workshop is bedoeld om te bespreken wat de mogelijkheden, wensen en problemen zijn bij de wisselwerking tussen migrantenstrijd en andere actieterreinen.

Als het gaat om het thema van deze 2.Dh5 (arbeid, inkomen en levensonderhoud) hebben migranten daar nog het hardst mee te maken, des te meer als ze ook nog illegaal (gemaakt) zijn. Activistische bewegingen in Nederland hebben desondanks vaak weinig relaties met zelforganisaties van migranten. Onlangs is er een strijdbare koepel van migranten-organisaties opgericht, het Transnational Migrant Platform (TMP). Deze koepel roept openlijk op om de strijd te steunen. Leden van TMP en van een van de deelnemende organisaties daarin (CFMW, een bond van Filippijnse huishoudelijk werkers) komen vertellen over de stand van zaken. De workshop is bedoeld om te bespreken wat de mogelijkheden, wensen en problemen zijn bij de wisselwerking tussen migrantenstrijd en andere actieterreinen. English below