Ga naar de inhoud

Over de Grens - Maastricht 2016

Oorlog is geen oplossing - stellingnames over Syrië

Location Caracola Ruimte 1

President Rooseveltlaan 213
Maastricht

Forum over de Syrische kwesties, dilemma's, meningen, en oplossingen - maar geen interventie!

Oorlog is geen oplossing is de leuze waarmee het Centrum voor Geopolitiek de publieke opinie wil mobiliseren voor een zo breed mogelijke vredesstrategie. Nederland moet niet interveniëren, noch met bommen, noch met soldaten, noch met wapenhandel, maar een bijdrage leveren aan de wereldvrede door deze krijgshandelingen te bestrijden. Hoe dat te bereiken?

We nemen in deze workshop de kwestie Syrië als voorbeeld. En al dragen de leden geen eenduidige oplossingen aan voor de situatie ter plaatse - dat zou trouwens kolonialisme zijn -, wij willen wel tot consensus komen voor een vredesstrategie. Daarom zal Syrië het onderwerp zijn van een forum met meerdere sprekers, wat doet denken aan een teach-in.

Wij hopen hierbij verschillende visies aan het woord te laten maar rekenen op een gelijke uitkomst en bijdragen van de zaal.En hopen dat de maatschappij er zich ook van bewust wordt dat oorlogspolitiek geen waarborg is voor vrede in het Midden-Oosten. Of elders in de wereld.