Ga naar de inhoud

Solidariteit - Amsterdam 2024

Social Insertion: Anarchisten binnen sociale bewegingen

Presentation + discussion
Location Ru Paré

Chris Lebeaustraat 4
Amsterdam

In de workshop zullen we eerst wat uitleggen over het concept en de anarchistische stroming (Especifismo) waar het uit komt. Daarna volgt een discussie over de ervaring van mensen binnen sociale bewegingen, of ze een strategie en dit coördineren met andere anarchisten.

Social Insertion (vert 'sociale injectie' of 'sociale inbreng') is een anarchistisch concept van uit de Especifismo stroming ontwikkeld in Uruguay en Brazilië. Het stelt dat sociale bewegingen voortdurend opkomen om bestaande maatschappelijke normen uit te dagen en dat onze inbreng nodig is als we van de bewegingen een invloedrijke kracht willen maken die sociale revolutie aandrijven.

Het concept bekritiseert de ongeorganiseerde anarchistische beweging, die ertoe leidt dat anarchisten vaak wel deelnemen aan sociale bewegingen maar geen zichtbaarheid of significante bijdragen leveren, slecht of niet gecoördineerd zijn, of dat anderen hun bijdragen uitbuiten. Dit brengt het risico met zich mee van coöptatie door bourgeois politici, charismatisch of bureaucratisch leiderschap of autoritaire krachten, die sociale bewegingen in de richting van reformisme duwen of misbruiken voor hun eigen doeleinden.

Het concept sociale inbreng baseert zich op een reeks grondprincipes die anarchisten moeten helpen bij hun oriëntatie binnen sociale bewegingen.

We zijn er niet op uit om sociale bewegingen te manipuleren. Er is een verschil tussen invloed uitoefenen en manipulatie.

We nemen deel op gelijke ooghoogte; dwz. we zien ons niet als verlichtte of betere deelnemers dan anderen;

Door georganiseerd deel te nemen aan sociale bewegingen kunnen we een zinvolle bijdrage leveren aan deze bewegingen. Dit kan enerzijds bijdragen aan een positief beeld over ons als anarchisten en laten zien wat de waarde is van onze organisatorische en maatschappelijke concepten;

We zoeken evt. verbinding met andere revolutionaire krachten met vergelijkbare inzichten om zo sterker te staan (waarbij eerdere punten niet uit het oog mogen worden verloren);

Wanneer een ruimte niet openstaat voor horizontale besluitvorming door de achterban of voor georganiseerde directe actie, dan proberen we via sociale inbreng de deelnemers vertrouwd te maken met deze methodes en wanneer een effectief aantal van deze deelnemers hun eigen collectieve belangen willen verdedigen tegen reactie, coöptatie en bureaucratisch leiderschap, dan is er succesvolle sociale inbreng;

 

In de workshop zullen we eerst wat uitleggen over het concept en de anarchistische stroming (Especifismo) waar het uit komt. Daarna volgt een discussie over de ervaring van mensen binnen sociale bewegingen, of ze een strategie en dit coördineren met andere anarchisten.

De workshop word gegeven door Forum voor Georganiseerd Anarchisme wat voormalig Forum voor Anarchism was.

Extra info

Locatie
Ru Paré
Chris Lebeaustraat 4 Amsterdam
Space
Pink room
Format
Presentation + discussion
Language
Dutch
Recording
Podcast recording