Ga naar de inhoud

Vroegah - Den Haag 2014

Steun aan migrantenstrijd – hulpverlening vs activisme?

Location Buurthuis SamSam

Van Mierisstraat 226
Den Haag

Een open gesprek over de strijd tegen het migratiebeleid, met de focus op hoe “wij” als “legale” migratieactivisten deze het beste kunnen voeren en migranten in hun strijd kunnen ondersteunen.

De strijd tegen het migratiebeleid wordt de laatste jaren steeds meer bepaald door acties van (uitgeprocedeerde) migranten zelf. We zagen diverse tentenkampacties, demonstraties, kraken voor woonruimte enz. Bij de ondersteuning van deze acties kwam het soms tot botsingen tussen mensen die zich vooral als activist en mensen die zich vooral als hulpverlener opstellen.

In deze workshop, geinitieerd door No Border Netwerk, willen we een open gesprek houden over de strijd tegen het migratiebeleid en focussen op hoe “wij” als “legale” migratieactivisten deze het beste kunnen voeren en migranten in hun strijd kunnen ondersteunen.

Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan het onder de (publieke) aandacht brengen en houden van de acties? Hoe help je voorkomen dat de focus op de 'zieligheid' van de betreffende groep komt te liggen en stel je juist het politieke verhaal centraal? Hoe blijf je een radicaal buitenparlementair verhaal uitdragen? En hoe ga je om met mogelijke obstakels, zoals verdeel-en-heers-pogingen vanuit politiek en bestuur om groepen migranten of migranten en andere activisten uit elkaar te drijven.