Ga naar de inhoud

Over de Grens - Maastricht 2016

The Tyranny of Structurelessness

Location Caracola Ruimte 1

President Rooseveltlaan 213
Maastricht

In this workshop we take a look at these basics of horizontal organising based on our own experiences. Is it an adequate way of countering (unwanted) power dynamics?

Veel activistische groepen organiseren zich op een horizontale manier. Hoewel er verschillende horizontale modellen zijn, hebben ze dezelfde uitgangspunten: er is geen leider, er is geen hiërarchie en iedereen krijgt evenveel kans om zich uit te spreken en zich vertegenwoordigd te zien in de eindbeslissingen.

Een van de belangrijkste redenen waarom mensen kiezen voor een horizontaal model in plaats van een democratisch model, is dat het moet voorkomen dat een meerderheid besluiten neemt waarbij een (gefrustreerde, gemarginaliseerde) minderheid genegeerd wordt.

In deze workshop nemen we deze uitgangspunten onder de loep. Is het een adequate manier om (ongewenste) machtsdynamieken tegen te gaan? Welke rol speelt horizontaal organiseren in burnout cultuur? Hoe open en inclusief zijn horizontale groepen? We zullen op een constructieve manier ontdekken wat mogelijke tekortkomingen zijn van horizontaal organiseren en een (eerste) aanzet geven tot verbetering.

Spreker