Ga naar de inhoud

Over de Grens - Maastricht 2016

Voorbij het 'grensdenken': een collectieve verkenning tussen hier en ginder

Location Caracola Ruimte 1

President Rooseveltlaan 213
Maastricht

Hoe bepalen grenzen ons leven? Hoe doorbreken we het grensdenken? Hoe kunnen we onszelf overstijgen in grenservaringen? In een participatieve workshop verkennen we collectief een antwoord op deze vragen. We doen dat aan de hand van 'popular education' en 'theater van de onderdrukten' technieken.

- Grenzen zijn een knooppunt van de meeste systemen van onderdrukking. (Harsha Walia, 'Undoing Border Imperialism')

- Grensgebied is fysiek aanwezig overal waar twee of meer culturen elkaar raken, waar mensen van verschillende afkomst hetzelfde territorium bewonen, waar onder-, arbeiders-, midden- en opperklasse elkaar kruisen, waar de ruimte tussen twee individuen krimpt met intimiteit. (Gloria Anzaldua, 'Borderlands/La Frontera')

Grenzen zijn alomtegenwoordig: fysiek, sociaal, lichamelijk en psychologisch. Het resultaat is niet zelden onderdrukking: zowel letterlijk (door een derde) als geïnternaliseerd (door zogenaamde 'agenten in ons hoofd'). Hoe kunnen we ons daartegen wapenen? Zoals Anzaldua schrijft: "om het grensgebied te overleven moet je leven zonder grenzen (sin fronteras), een kruispunt worden". Niet vanzelfsprekend! De workshop doet daarom beroep op radicale verbeeldingskracht om de wortels van het grensdenken te herkennen en achter ons te laten. We zoeken samen aanknopingspunten voor een nieuw grensoverstijgend, kritisch bewustzijn.

LABO vzw is een sociaal laboratorium gespecialiseerd in theater van de onderdrukten, participatorische educatie gebaseerd op Paulo Freire en ook actief in ondersteuning van strategische bewegingsopbouw. We bouwen aan een beweging voor kritisch wereldburgerschap. Waarom wereldburgerschap? We wijzen een 'begrensde' kijk op burgerschap gelinkt aan de natiestaat af omdat die uitsluit en discrimineert. Die enge interpretatie strookt niet met de waarden van verbinding, menselijkheid en solidariteit die centraal staan in ons kritisch burgerschap voor sociale actie.