Ga naar de inhoud

Changing the Game - Amsterdam 2022

Woonstrijd: hoe nu verder?

Workshop
Location Green room - Ru Paré

Chris Lebeaustraat 4
Amsterdam

Eindelijk is de woonstrijd weer opgelaaid in Nederland. De golf van woonprotesten afgelopen najaar in verscheidene steden is ontzettend hoopgevend. Ook zijn nieuwe groepen gaan kraken en waren er ineens kraakpanden met een instagram account. In deze workshop maken we stand op en kijken we naar wat er nog op de planning staat. Hoe behouden we momentum en groeien we verder?

Is er een beweging? Wat is er aan de hand met al die groepen: woonprotest, woonopstand, woonverzet, woonstrijd, woonrevolte, woonrevolutie, woonoffensief, woonactie, woonbetoging, woonoproer. Gaan we rest van het jaar verder met het bedenken van nog meer woonstrijd synoniemen? In alle steden zijn groepjes samengekomen om een actie op te zetten. En dan zijn er ook nog stadsdeel-gebonden actiegroepen (Nieuw-West in Verzet, Verdedig Noord, De NoordAs). Kunnen al deze lokale coalities landelijk een vuist maken? Wat zijn de structuren waar nieuwe mensen op kunnen aanhaken?

 

Is de rek er al een beetje uit van steeds maar demonstraties organiseren van A tot B? Van A tot B lopen gaat niet de systeemverandering brengen die nodig is voor de wooncrisis. Moeten we niet wat disruptiever gaan opereren? Wat is het nut van onaangekondigde demonstraties? Moeten we allemaal lid worden van Bond Precaire Woonvormen? Is kraken het antwoord? Zo ja, hoe krijgen we nieuwe groepen aan het kraken? Of zijn er andere nog niet verkende vormen van actievoeren?

Foto: Remco Koers

Extra info

Locatie
Green room - Ru Paré
Chris Lebeaustraat 4 Amsterdam
Format
Workshop
Language
Dutch
Recording
No recordings