Ga naar de inhoud

2.Dh5 Festival voor wereldversleutelaars - Utrecht 2006

Zelfzorg strategieën en biopolitiek

Location Dwars


Utrecht

De moraal van de productiviteit staat de productie van verschillende eugenetica mechanismen toe

In de 18e eeuw ontstond het denken in termen van een bevolking. Voorheen hielden heersers zich vooral bezig met het beschermen en uitbereiden van hun territorium. De opkomst van handel en het vergaren van rijkdom, maakte ook de inwoners onderwerp van waardering in termen van productiviteit en geld. Er ontstonden technieken en mechanismen om de bevolking te controleren, administreren en te verbeteren.

De medische praktijk kreeg een prominente rol in het besturen van de bevolking. Er waren allerlei ziekten die een bedreiging vormden voor de bevolking. De medische praktijk ontwikkelde technieken zoals vaccinaties, verbreden van straten, verplaatsen van kerkhoven en slachthuizen naar de rand van de stad. Niet het verbeteren van de gezondheid van individuen was het grootste belang, het ging om een gezonde bevolking die de basis is van een gezonde economie. Dit stukje geschiedenis vormt een basis voor het ontstaan van een eugenetica apparaat. Het eugenetica apparaat is een verzameling verhandelingen, instituten, architectonische vormen, regulerende beslissingen, wetten, administratieve maatregelen, wetenschappelijke uitdrukkingen, filosofische, morele en filantropische voorstellen, met het doel de biologische samenstelling van de bevolking te verbeteren.

De moraal van de productiviteit staat de productie van verschillende eugenetica mechanismen toe, zoals euthanasie op wilsonbekwamen en pasgeborenen. In combinatie met ontwikkelingen op het gebied van de genetica onstaan nieuwe mechanismen zoals: pre-natale diagnostiek in combinatie met abortus, genetisch screening alvorens het kiezen voor kinderen en eiceldonatie van vrouwen met gewenste eigenschappen.

Het eugenetica apparaat heeft invloed op hoe mensen zichzelf vormgeven, de identiteit die mensen aannemen, de kansen en mogelijkheden die mensen voor zichzelf zien in hun leven. Een reactie op dit sterker wordende apparaat is het ontwikkelen van zelfzorg technieken, een ethiek waarmee de machtsrelatie tot het eugenetica apparaat vorm gegeven kan worden.

Werkplaats Biopolitiek wil deze workshop aangrijpen om enerzijds de instrumenten te beschrijven die Michel Foucault aanrijkt om zelfzorg technieken te ontwerpen. Anderzijds willen we voorbeelden geven van manieren waarop mensen en organisaties zelfzorg technieken hebben weten in te zetten tegen de hegemonie van het eugenetica apparaat. Hierbij denken we aan het herconstrueren van concepten omtrent psychiatrische aandoeningen, het inzetten van communicatie guerilla, het analyseren van biomacht en het herconstrueren van de machtsrelatie tot de genetische revolutie.
Tevens zouden we de workshop willen benutten om elkaars ervaringen met zelfzorg ten aanzien van genetica te delen. We kunnen kijken of er mogelijkheden zijn elkaars strategieen te verbeteren of te ondersteunen.

Deze workshop wordt verzorgd door Werkplaats Biopolitiek ­ www.biopolitiek.nl