Ga naar de inhoud

Slaapplek reserveren

Er zijn (gratis) slaapplekken bij 2.Dh5 voor vrijdag op zaterdag, en zaterdag op zondag nacht. Hier onder kun je slaapplaatsen reserveren voor jezelf, of jezelf en een groep.

Je slaapt op de grond in een warme ruimte, dus neem in ieder geval een matje en een slaapzak mee.

"*" geeft vereiste velden aan

How many sleeping spaces should we reserve for you for Friday night?
How many sleeping spaces should we reserve for you for Saturday night?