Ga naar de inhoud

Solidariteit - Amsterdam 2024

Verslag: Afhaken-aanhaken

Continuïteit en kontakt door de jaren heen Wat zorgt dat mensen die activisten en critici zijn ook actief blijven of wellicht op een later tijdstip weer actief willen worden. Tijdens deze discussie kwamen verschillende vragen naar voren, zoals waarom zijn mensen op een gegeven moment niet langer betrokken bij de grote beweging van maatschappijkritiek en -verandering. Een aantal belangrijke punten die werden genoemd had te maken met de afstand tussen de mensen die nu actief zijn en de mensen die ooit actief zijn geweest, ervaringen en informatie over actievoeren en alles wat ermee samenhangt en de groepsprocessen en ervaringen tijdens verschillende type acties

Individuen die ooit actief zijn geweest willen misschien opnieuw bijdragen aan maatschappijverandering maar hebben vanwege hun huidig leven niet meer de wil of mogelijkheid om deel te nemen aan alle vormen van actievoeren, dit kan te maken hebben met verplichtingen zoals een vaste baan, maar ook kinderen brengen verplichtingen en beperkingen met zich mee. Deze beperkingen betekent echter niet dat ze minder betrokken zijn en in het geval van kinderen zou het misschien veel kunnen veranderen als er bij acties ook aandacht is voor alternatieve strategieën zoals een demonstratie zone waar alleen ouders of geweldloze in deelnemen.

Een van de belangrijke redenen waarom het verdwijnen van meer ervaren activisten jammer zou kunnen zijn is hun ervaring met bepaalde strategieën en achtergrondkennis over bepaalde gebeurtenissen, die veel overeenkomsten hebben met technische en sociale problemen waar huidige actievoerders ook mee te maken hebben. Kortom het wiel zou niet constant opnieuw door iedere nieuwe generatie actievoerders opnieuw worden uitgevonden.

Volgens sommigen zijn er hiervoor technische oplossingen en is er ook veel informatie op het internet alleen moeten mensen wel weten hoe die techniek werkt en waar die informatie staat. Sommige belangrijke infobronnen zoals documentatiecentra over de sociale geschiedenis van Nederland zou bijvoorbeeld veel informatie bieden voor problemen die nog steeds spelen (zie www.issg.nl, red.). Sommige dingen zullen echter versleuteld blijven in de geheugens van zij die aan bepaalde typen activiteiten deelnamen vanwege het feit dat sommige organisaties hun geschiedenis moeten vernietigen.

Andere problemen die mensen binnen de beweging zijn tegengekomen zijn spanningen binnen groepen en stress die actievoeren met zich meebrengt. Het lijkt dan ook belangrijk om met je groep constant te werken aan een goede sfeer en achteraf te bespreken hoe alles is verlopen. Op verschillende plaatsen is er al ervaring opgedaan met trauma verwerkingstechnieken en emotionele opvang. Dit zou een grotere uitval, onnodige demotivatie en afkeer van belangrijk werk en het verlies van maatschappij critici kunnen tegengaan. Voor sommigen zijn slechte relaties binnen de groep soms ook te wijten aan het feit dat sommige individuen alleen gebruik maken van de cultuur van activisme zoals kleding, feesten en wonen, maar niet willen bijdragen aan het politieke element of de maatschappijkritiek. Hierbij moet wel weer een onderscheid worden gemaakt tussen mensen die niet deelnemen aan maatschappelijke verandering enerzijds en anderzijds mensen die niet zelf harde actie voeren, maar wel zorgen dat de actievoerders voedsel krijgen, medische hulp of juridische bijstand. Een van de belangrijkste vragen is hoe houden we een goed netwerk in stand waarbij we rekening houden met de diversiteit van maatschappijkritiek en actiestijlen enerzijds en de verschillende ideeën en achtergronden van actievoerders anderzijds met op de achtergrond juridische valkuilen. Het uitwisselen van ideeën en ervaringen en het rekening houden met verschillen lijkt belangrijk, maar ook moet het belang van een beweging die radicale alternatieven biedt levend worden gehouden en gevoed blijven.

Rustige tred, sterke wil en een passie groter dan de onderdrukkers… wij, het zijn wij.