Ga naar de inhoud

Solidariteit - Amsterdam 2024

Verslagen beschikbaar van het 8e 2.Dh5-festival in Amsterdam

Een reeks verslagen zijn al binnengekomen en zijn hier na te lezen: Verslagen 2.Dh5 2012

Het achtste 2.Dh5-festival is net afgelopen. Deze editie heeft me een voldaan gevoel gegeven. Er hebben zich geen grote problemen voorgedaan, voor mij verliep alles op rolletjes en zijn er interessante discussies gevoerd. ‘De vlam in de pan’ was het centrale thema en uit de workshops zijn veel inspirerende ideeën voortgekomen die tijdens de afsluitende plenaire bijeenkomst werden gedeeld.

We hebben een discussietekst gepubliceerd met als titel: ‘Vlam in de pan’ op verschillende websites en in vorige Buiten de Orde. Deze tekst is een eerste poging om tot een begrip te komen waarom mensen in Nederland apathisch blijven terwijl er verschillende internationale crises zijn en de kosten op de bevolking wordt afgewenteld. Op onze site is het inderdaad (nog) niet mogelijk om te reageren en gelukkig kon dat wel op het indymedia-forum. Aan het begin van het programma werden de belangrijkste punten uit de tekst aangehaald, hebben we de reacties op de tekst meegegeven en zijn we hiermee in debat gegaan met de aanwezigen.

Aan het einde van het festival zijn we hierop teruggekomen. Niet om nog eens de analyse van de apathie over te doen, maar om ideeën te delen die uit de workshops voortkwamen die als inspiratie kunnen dienen om die apathie te doorbreken. En dat was best wel interessant. Misschien ook wel vaak een open deur intrappen, maar dan heeft het zijn waarde als bevestiging. Maar zeker waardevol omdat we met ongeveer vijftig mensen uit verschillende delen van het land, actief rond verschillende thema’s en onderwerpen gezamenlijk tot een lijstje met begrippen kwamen waarmee je iets kan, als activist of wereldversleutelaar.

Om al die punten hier te benoemen, zou veel te veel plaats in beslag nemen en dan haal ik de deadline voor dit artikel nooit. Een van de punten die genoemd werden was het belang van toegankelijke linkse infrastructuur. Dat is misschien makkelijk gezegd en een open deur, maar daarmee niet perse een vanzelfsprekendheid. Het 2.Dh5-festival is volgens ons een onderdeel van zo’n toegankelijke infrastructuur en op die manier willen wij hieraan onze bijdrage leveren en kunnen we dit dus alleen maar onderschrijven. Bovendien was er ook een workshop georganiseerd door Klasse! met de ambitie een eerste aanzet te geven voor een sterker en toegankelijke radicaal links medialandschap.

Een ander belangrijk ding dat werd aangegeven is het belang om zichtbare , constructieve en attractieve acties. Om in de publieke ruimte in te breken, om onze ideeën te verspreiden, moet het opgepikt worden. Een leuk voorbeeld uit een van de workshops is het dumpen van afval in banken dat in Italië of Griekenland een actiemiddel is dat door veel mensen is omarmd.

Er waren natuurlijk ook een aantal discussiepunten. Kan je de vakbond van binnenuit veranderen of als je dat al zou willen, kan dat beter van buitenaf? Die vraag kan je ook breder trekken, kan je een systeem veranderen van binnenuit, vanuit de logica van dat systeem, of kan dat beter/alleen met een andere logica of van buitenaf het systeem veranderen. En is er wel genoeg tijd, gezien de klimaat- en energiecrisis om een grassrootbeweging op te bouwen. Dennis Bos was in ieder geval wel overtuigend in zijn betoog dat het barricademodel zeker tot (deel)overwinningen kan leiden. Dat een groepje van oorspronkelijk 12 mensen door middel van dreigbrieven een impact hebben gehad op het beleid.

De voorbereidingsgroep van het festival heeft het voornemen om met de feedback die op de discussietekst is gevolgd en de ideeën die uit de workshops naar voren zijn gekomen te werken aan een vervolg op discussietekst.