Ga naar de inhoud

Jurre Zwart

Ik ben sinds de Occupy tijd actief geweest als activist in verschillende bewegingen omtrent de thema’s anti-kapitalisme & economische rechtvaardigheid, klimaatverandering en dekolonisatie. Ik kom oorspronkelijk uit Zaandam, maar ik ben naar Middelburg verhuisd waar ik aan de Roosevelt Academie heb gestudeerd. Na een gap-year in Ierland te hebben gedaan ben ik naar Wageningen gegaan waar ik Bos en Natuurbeheer heb gedaan. Momenteel ben ik geinteresseerd in de vraag of landschapsherstel werkzaamheden de focus kunnen zijn van een sociale beweging die, zonder de onrechtvaardigheid van kapitalistische uitbuiting uit het oog te verliezen, een zinvolle aanvulling kan zijn op de beweging die de uitstoot van broeikasgassen een halt toe wil roepen. Restoration Network Wageningen (ReNeW): Ik ben samen met een vriend van mij bezig met een project onder de naar Restoration Network Wageningen of ReNeW. Wij willen graag mensen betrekken bij lanschapsherstel activiteiten als een manier om mensen in contact te brengen met het landschap om mensen te bewegen naar een wereldbeeld waarin de mens onderdeel een groter geheel en van waaruit word begrepen dat het welzijn van de mens in relatie staat tot het welzijn van de natuur. En dat terwijl we mensen tijdens de activiteiten de vaardigheden geven om iets terug te geven aan het landschap. Onze eerste reis naar Spanje, de focus van deze sessie, is een voorbeeld van hoe we te werk gaan.

Events